Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Category: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

img
Numeral Adjective เป็นคุณศัพท์บ่งบอกถึงจำนวน ใช้ประกอบคำนามที่บอกถึงสิ่งที่นับได้ คือ Indefinite Numeral ซึ่งเป็นคุณศัพท์ที่ไม่บ่งบอกจำนวนที่แน่นอนเช่น several many หลาย all ทั้งหมด some any บ้าง few น้อย เล็กน้อย There are many boys in the room.มีเด็กชายหลายคนอยู่ในห้อง There are several cats in the garden.มีแมวหลายตัวอยู่ในสวน  All dogs can bark.สุนัขทั้งหมดเห่าเป็น คำว่า some ใช้ในประโยคบอกเล่า คำว่า any ใช้ในประโยคอื่น ๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นตามที่กล่าวมาแล้ว และอาจจะแปลว่า “ใคร ๆ” “อะไร” ฯลฯ Any man can come in […]
img
สำหรับในภาษาอังกฤษนั้นประโยคคำถามแบบปฏิเสธก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ ซึ่งโดยธรรมชาติของประโยคคำถามแบบปฏิเสธนั้น สามารถแบ่งออกได้ 4 ชนิดและจะเรียกว่า 1  แบบปกติ2  แบบตัวย่อ 3  แบบมิใช่หรือ4  แบบใช่ไหม 1  แบบปกติเราจะต้องทำการเรียงประโยคดังนี้คือ กริยาช่วย ประธาน กริยาแท้ กรรม (ถ้ามี) เครื่องหมายคำถามถ้ากริยา  to be ให้เอาไปไว้ข้างหน้า เช่นAm I not rich?ฉันไม่รวยหรือIs he not a thief? เขาไม่ใช่ขโมยหรือ ถ้าเป็นกริยาช่วยก็เอาไปไว้ข้างหน้า เช่นcan he not swim?เขาว่ายน้ำไม่เป็นหรือShall we not to come here?เธอไม่ควรจะมาที่นี่หรือ ถ้าเป็น  to have ก็ให้เอาไปไว้ข้างหน้าเหมือนกัน เช่นHas he not a pen?เขาไม่มีปากกาสักด้านนึงเลยหรือHave you not a house?คุณไม่มีบ้านหรือ ถ้าเป็นกริยาตัวอื่นใช้ […]
img
ประโยคปฏิเสธเป็นประโยคอีกรูปแบบหนึ่งที่เรานำมาใช้กันในชีวิตประจำวันสำหรับในภาษาอังกฤษ การทําประโยคปฏิเสธก็มีลักษณะคล้ายคล้ายคลึงกันกับประโยคบอกเล่า ถ้าคุณไม่อยากที่จะสับสนให้คุณลองเริ่มต้นจากการเขียนประโยคบอกเล่าก่อน จากนั้นใช้วิธีการเติม not  เข้าไป ก็จะทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นประโยคปฏิเสธ ส่วนวิธีการที่จะทำให้ประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธนั้นมีดังนี้ 1 ถ้าประโยคบอกเล่ามีกริยาช่วยหรือมี verb to be ให้เอาคำกริยาวิเศษณ์ not เติมข้างหลังได้ทันที เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ You can swim. คุณว่ายน้ำเป็น You cannot  swim. คุณว่ายน้ำไม่เป็น You are a tailor. คุณเป็นช่างตัดเสื้อ You are not a tailor. คุณไม่ได้เป็นช่างตัดเสื้อ ข้อสังเกตคือคำว่า not เวลาเอาเติมหลังกริยาช่วยจะต้องไม่เขียนให้ติดกับกริยาช่วยนั้นยกเว้นแต่เมื่อกริยาช่วยนั้นเป็น can ต้องเขียนติดเป็น cannot  cannot ส่วน ส่วนกริยาช่วยตัวอื่นนั้นไม่ ส่วนกริยาช่วยตัวอื่นนั้นไม่ต้องเขียนติดเช่น may (อาจจะ) – may not (อาจจะไม่) will […]
img
เราไม่แน่ใจว่า ทุกคนจะรู้จัก Dative Case กันหรือไม่ แต่เราจะแนะนำให้ได้รู้จักกัน Dative Case คือ หน้าที่ของคำนาม หรือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมรอง (Indirection Object) กริยาชนิดที่ต้องมีกรรม บางตัวต้องการกรมเพียงตัวเดียวก็พอ เข้าใจความหมายได้ แต่มีกริยาบางตัวต้องการกรรมถึง 2 ตัว ความถึงจะชัดเจน เช่น คำว่า “ให้” เป็นต้น เพราะหากเราทำการใช้คำว่า ให้ อย่าง เขาให้แอปเปิ้ลหนึ่งผลแก่ฉันHe give an apple to me.ถ้าเราใช้ว่า เขาให้แอปเปิ้ล แต่ไม่บอกว่าให้กับอะไรหรือใคร ความก็จะไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกับว่า ถ้าเราบอก เขาให้แก่ฉัน เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาให้อะไร ความก็จะไม่สมบูรณ์เช่นกันดังนั้นจำเป็นต้องใช้ “เขาให้แอปเปิ้ลหนึ่งผลแก่ฉัน” โดยจะมีกรรมทั้ง 2 ตัว ความจะสมบูรณ์ ซึ่งในที่นี้ apple เป็นกรรมของกริยา give ส่วน me เป็นกรรมของบุพบท to หรือเรียกว่า อยู่ใน […]
1 2 17
This div height required for enabling the sticky sidebar