Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Category: เรื่องอื่นๆ

img
การเรียนรู้คำเชื่อมไว้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถทำให้เดาความหมายของคำศัพท์ได้ หากเราไม่รู้ว่าคำศัพท์ทั้งหมดของบทความนั้นเวลาแปลแล้วจะออกมาเป็นลักษณะรูปแบบใด ดังนั้นเวลาแปลให้เราสังเกตคำที่เราไม่รู้ความหมายว่าถูกเชื่อมโยงกับอะไร ซึ่งคำเชื่อมนั้นก็สามารถบอกได้ว่า คำศัพท์ที่เราติดขัดมีความหมายเหมือนกันหรือตรงกันข้าม มีความหมายในแง่ดีเหมือนกันหมดหรือไม่เช่น Sammy is generous and pretty. สมมุติว่าเราไม่รู้ความหมายของคำว่า generous แต่รู้ความหมายของคำว่า pretty หากสังเกตให้ดีคำเชื่อมที่อยู่ในประโยคนั้นคือ and เป็นคำเชื่อมที่เชื่อมคำที่มีความหมายเดียวกัน หรือไม่ก็เชื่อมคำที่มีความหมายในแง่ดีเหมือนกัน ดังนั้นในประโยคข้างต้น pretty ก็คือน่ารักและแน่นอนว่า generous ก็ต้องมีความหมายในแง่ดีเหมือนกัน น่ารัก ใจดี Sammy is pretty but unwise. สมมติว่ารู้ความหมายคำว่า pretty แต่ไม่รู้ความหมายคำว่า unwise ให้สังเกตคำเชื่อมเหมือนกันว่า เชื่อมด้วยอะไร หากเชื่อมด้วย but แล้วลองแปล “แซมมี่น่ารักแต่… แน่นอนว่าโดยนัยของความหมาย unwise ก็คือคำที่มีความหมายในแง่ที่ไม่ดี การเดาคำศัพท์จากคำเชื่อมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในการแปลเพราะนอกจากจะทำให้เข้าใจความหมายโดยรวมได้ง่ายแล้ว ยังสามารถทำให้แปลได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย
img
สำหรับหลายคน ที่ยังไม่รู้ว่า Personal Pronoun หรือ บุรุษสรรพนาม คืออะไร บทความนี้ เราจะมีมาแนะนำให้ได้รู้กัน Personal Pronoun หรือ บุรุษสรรพนาม เป็น คำที่ใช้แทนคำนามได้ ซึ่งเรียกว่า “สรรพนาม” (Pronoun) ในที่นี้เราจะรู้ไว้เฉพาะ “บุรุษสรรพนาม” ก่อน คือ เอกพจน์ พหูพจน์ บุรุษที่หนึ่ง (First Person) I ฉัน ผม we เรา บุรุษที่สอง (Second Person) you คุณ ท่าน you พวกคุณ บุรุษที่สาม (Third Person) he เขา (ชาย) she เธอ หล่อน it มัน (สัตว์และสิ่งของ) They พวกเขา บุรุษ […]
img
อาการของคนมีความรักนั้น เราบอกเลยว่า มันด้วยกันหลายระดับ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความรักในระดับเริ่มต้นก่อนว่า มันคืออะไร สำหรับในเรื่องของความรักแล้ว เรามั่นใจว่า ในระดับเริ่มต้น คงเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย นอกจากความรู้สึก “ปิ๊ง” มันก็จะมีความรู้สึกคล้าย ๆ กับคำว่ารักแต่ก็ไม่มากและไม่ลึกซิ้งเท่า เมื่อเรารู้สึกว่า ปิ๊งใครสักคน ในภาษาอังกฤษแล้วเราจะไม่ใช้คำว่า love แต่จะใช้สำนวน ดังต่อไปนี้ …[has/have] + a crush on … …ปิ๊ง… เช่น I have a crush on Joy. ฉันปิ๊งจอย Toy has a crush on Jinny. ทอยปิ๊งจินนี่ ถ้าจะทำการเน้นว่า ปิ๊งมาก ๆ หรือ ปิ๊งเข้าอย่างจัง ก็ให้ทำการใส่ big เอาไว้ข้างหน้า crush เช่น I have a […]
img
กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ หรอ Irregular Verb บอกเลยว่าในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายตัวมากมาย แต่ที่เราอยากจะมาแนะนำให้รู้จัก และเป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ ที่มีการใช้บ่อยมาก นั้นก็คือ be กับ have ที่ว่าไม่เดินตามกฎ กฎที่เราพูดกันนั้น ก็คือ เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ กริยาทุกตัวจะตามด้วย -s แต่ถ้าเป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ เราจะไม่เติม -s แบบปกติ แต่เราจะทำการเปลี่ยนรูปแทน เช่น The boy is เด็กผู้ชายเป็น The boy has เด็กผู้ชายมี (is และ has เป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎของ be กับ have ซึ่งถ้าเป็นเอกพจน์ ก็จะไม่ใช้ bes และ haves แต่จะใช้ is กับ has แทน) The boys are […]
1 2 4
This div height required for enabling the sticky sidebar