Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Category: เรื่องอื่นๆ

img
กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ หรอ Irregular Verb บอกเลยว่าในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายตัวมากมาย แต่ที่เราอยากจะมาแนะนำให้รู้จัก และเป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ ที่มีการใช้บ่อยมาก นั้นก็คือ be กับ have ที่ว่าไม่เดินตามกฎ กฎที่เราพูดกันนั้น ก็คือ เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ กริยาทุกตัวจะตามด้วย -s แต่ถ้าเป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ เราจะไม่เติม -s แบบปกติ แต่เราจะทำการเปลี่ยนรูปแทน เช่น The boy is เด็กผู้ชายเป็น The boy has เด็กผู้ชายมี (is และ has เป็น กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎของ be กับ have ซึ่งถ้าเป็นเอกพจน์ ก็จะไม่ใช้ bes และ haves แต่จะใช้ is กับ has แทน) The boys are […]
img
สำหรับในภาษาไทยแล้ว เวลาที่เราต้องการมอบความหวังดีให้ใคร หรือต้องการอวยพรคนอื่น ด้วยการขึ้นต้นประโยคว่า “ขออวยพรให้” หรือ “ขอให้” แล้วตามด้วยสิ่งที่ต้องการจะอวยพร แน่นอนว่าในภาษาอังกฤษก็มีเช่นกัน แต่ว่ามันมีด้วยกันหลายคำ ซึ่งเราจะมาแนะนำให้รู้จักกันในบทความนี้ Have เริ่มต้นกันที่ Have ซึ่งการใช้ในเรื่องของการ อวยพร นั้น จะมีการขึ้นต้นประโยคด้วย I hope และตามด้วยคำอวยพร ดังนี้ I hope you have + คำอวยพร (ฉันขอให้คุณ…) ตัวอย่าง I hope you have a good trip. (ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ) I hope you have lots of fun. (ขอให้สนุกมาก ๆ นะ) หรือจะใช้การพูดสั้น ๆ โดยการใช้ have ก็แค่ทำการตัด “I hope” […]
img
อย่าที่เป็นที่ทราบดีว่า ในภาษาอังกฤษนั้น คำนามจำเป็นจะต้องมีคำนำหน้า แต่เชื่อเราเถอะว่า a, an นั้น ไม่สามารถที่จะนำไปเติมที่ด้านหน้า คำนามที่เป็นพหูพจน์ได้ เรียกได้ว่า หากเป็นคำนามพหูพจน์ทั่ว ๆ ไป คน สัตว์ สิ่งของ ที่เราพูดถึงทั่ว ๆ ไป ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใส่คำนำหน้า แต่หากคำนามนั้น มีการเฉพาะเจาะจงลงไป ว่า เป็นอันนั้น เป็นอันนี้ แน่นอนว่า สิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงนั้น จะต้องเป็นอันเดียว ซึ่งสามารถใส่ the เพื่อเป็นเฉพาะเจาะจงได้ เช่น ประธานที่เป็นเอกพจน์ ประธานที่เป็นพนูพจน์ A dog runs.สุนัขตัวหนึ่งวิ่ง A boy kills a snake.เด็กชายคนหนึ่งฆ่างูตัวหนึ่ง Dogs run.สุนันหลายตัววิ่ง boys kill snakes.เด็กชายหลายคนฆ่างูหลายตัว
img
ในชีวิตประจำวัน สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องได้เจอกันเสมอ และถือเป็นเรื่องที่คนหลายคนอยากให้มีทุกวัน นั่นก็คือเรื่องน่ายินดี ซึ่งหากเราเป็นคนหนึ่งที่คนรอบข้างมีเรื่องน่ายินดี เราก็คงอยากจะแสดงความยินดีกับพวกเขา และแน่นอนว่า ถ้าเราอยากแสดงความยินดี คำพูดนี้จึงเป็นคำที่จำเป็น Congratulations on + เรื่องที่เราจะแสดงความยินดีด้วย ขอแสดงความยินดีในโอกาส…. สำหรับตัวอย่างประโยคที่นำไปใช้นั้น ก็เช่น Congratulations on your graduation. คอนแกรซ’ตรูเลชั่น ออน ยัวร์ แกรด’ตรูเอชั่น ยินดีด้วยที่รับปริญญา Congratulations on your promotion. คอนแกรซ’ตรูเลชั่น ออน ยัวร์ พระโม’ชัน ยินดีด้วยที่ได้เลื่อนตำแหน่ง Congratulations on your first child. คอนแกรซ’ตรูเลชั่น ออน ยัวร์ เฟิร์สทฺ ไชลดฺ ยินดีด้วยกับลูกคนแรก Congratulations on the birth of your first child. คอนแกรซ’ตรูเลชั่น ออน […]
This div height required for enabling the sticky sidebar