คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Collective Noun นามที่บ่งถึงหมู่หรือกลุ่ม

Written by Sine

Collective Noun เป็นคำนามอีกหนึ่งจำพวกที่มีการบ่งถึงหมู่หรือกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ช้างหนึ่งโขลง เป็นต้น เรียกว่า Collective Noun ซึ่งสำหรับในภาษาอังกฤษมีต่างกันเป็นจำนวนมาก เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ เช่นเดียวกับคำนามทั่ว ๆ ไป เมื่อใช้ต้องตามด้วยบุพบท of และต่อท้ายด้วยสามานยนามพหูพจน์ เช่น

a herd of elephantsช้างหนึ่งโขลง
a flock of birdsนกหนึ่งฝูง

ดังนั้น เราสามารถทำ Material Noun ให้เป็นคำนามที่นับได้ด้วยการเติมคำนามบอกกลุ่ม, พวก เข้าไป แล้วเติม of + ด้วย Material Noun เช่น

a plate of riceข้าวหนึ่งจาน
a loaf of breadขนมปังหนึ่งก้อน
a tin of butterเนยหนึ่งกระป๋อง
two pounds of beefเนื้อวัวสองปอนด์

Clollective Noun น่ารู้ มีดังนี้

คำว่าherdใช้กับ วัว, ควาย, ช้าง, และสัตว์ใหญ่
คำว่า flockใช้กับ นก, แกะ
คำว่า schoolใช้กับ ปลา
คำว่า shoalใช้กับ ปลา
คำว่า swarmใช้กับแมลง

About the author

Sine