ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Continuous Tense มีหน้าตาแบบใดบ้าง 

Written by Sine

อย่างที่เราอธิบายกันไป Tense คือรูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำในภาษาอังกฤษ การกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน ในภาษาอังกฤษ มี 12 Tense ด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้ 3 หมวด คือ 

1 ปัจจุบันกาล  Present Tense
2 อนาคตกาล  Future Tense
3  อดีตกาล  Past Tense

ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึง ทั้ง ปัจจุบันกาล  Present tense, อนาคตกาล Future Tense, และ อดีตกาล  Past Tense ในรูปแบบของ Continuous 

  1. Present Continuous Tense (S + is, am, are + V. เติม – ing)

กาลนี้มีวิธีสร้างที่ไม่ยาก คือเอา verb to be ที่เป็น Present Tense คือ is am are เติมหลังประธานแล้วตามด้วย Present participle ไม่ได้คุยของกริยาที่เราต้องการ กาลนี้หมายถึงอาการที่กำลังกระทำอยู่ในปัจจุบันเช่น 

He is ringing the bell. เขากำลังสั่งกระดิ่ง 

We are having our breakfast. เรากำลังกินอาหารเช้า

วิธีใช้กาลนี้มี 2 ประการคือ 

1 ใช้แสดงอาการที่เกิดขึ้น กำลังเป็นอยู่และยังไม่สิ้นสุดลง แต่ตามธรรมดามักจะใช้ประกอบกับ Present simple tense เช่น 

He comes to see us when we are having our lunch.
เขามาหาเราในขณะที่เรากำลังกินอาหารกลางวันอยู่ 
(การมาหาของเขานั้นปรากฏขึ้นในตอนที่เรากำลังกิน)

2. ใช้แสดงอนาคตที่ใกล้ เช่น 

He is coming here soon.
เขาจะมาที่นี่เร็วๆนี้ 

แต่โดยมากมักจะใช้กริยา to go เป็นคำแสดงอนาคตในการนี้ เช่น 

I am going to school. ฉันกำลังจะไปเรียนหนังสือ 

He is going to have his breakfast. เขากำลังจะกินอาหารเช้า 

ข้อยกเว้นมีกรณีเดียว คือ อย่าใช้ประโยคเช่นนี้ I am going to go. (ฉันกำลังจะไป เช่นนี้ไม่ผิดไวยากรณ์แต่ไม่เพราะ จึงมักไม่ใช้)

  1. Future Continuous Tense (S + will , shall + be + V. เติม -ing)

วิธีสร้างกาลนี้ก็เช่นกัน ใช้ shall กับ will ตามหลังประธานเสียก่อนแล้วเติม be แล้วเติม Present participle ของกริยาที่เราต้องการใช้ก็คือ แสดงอาการกำลังกระทำอยู่ในอนาคตเช่น 

When you come and see me tomorrow I shall be having my lunch.
เวลาที่คุณมาหาฉันพรุ่งนี้ ฉันจะกำลังกินข้าวกลางวันอยู่พอดี 

  1. Past Continuous Tense (S + was, were + V. เติม -ing)

วิธีสร้างกาลนี้ก็เหมือนกับ Present Continuous Tense แต่ต้องเปลี่ยน is หรือ am เป็น was และเปลี่ยน are เป็น were ก่อนคือ

  1. แสดงการกระทำอยู่ในอดีตกาล เช่น 

He came in a while I was working.
เขาเข้ามาในขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่

He spoke to me yesterday when I was reading
เขาพูดกับฉันเมื่อวานนี้เมื่อตอนที่ฉันกำลังอ่านหนังสือ 

  1. ใช้แสดงอนาคตในอดีตอันใกล้ เช่น 

He said yesterday that he was coming here.
เขาได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาจะมาที่นี่ 

About the author

Sine