ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Future Continuous Tense อาจงงๆนิดนึง แต่ก็ต้องเรียน

Written by Sine

หลักการใช้ Future Continuous Tense (Tense อนาคตกำลังทำ)

Future ฟิวเชอะ= อนาคต

Continuous คอนทินิวอัส= ต่อเนื่อง

ที่บอกว่า “อนาคตกำลังทำ” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ (เช่น ฉันคงกำลังทำอะไรอยู่นะ ในช่วงเวลานั้น เป็นต้น)

โครงสร้าง
I, You, He, She, It, We, They      will       be     reading

การย่อรูป

การย่อรูป ใช้หลักเดียวกันกับ Future Simple Tense

หลักการใช้

ใช้กล่าวถึงเหตุการที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต หมายความว่า ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต ฉันกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะ ซึ่งนานๆ นานมากกว่าจะได้พูดทีหนึ่ง ในที่นีขอยกตัวอย่างมาให้ดู 2 แบบนะครับ คือ มีเหตุการณ์เดียว และมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน

แบบมีเหตุการณ์เดียว ส่วนมากจะระบุเวลาในอนาคตด้วย เช่น
I will be reading books at 8 o’clock tomorrow.
ฉันจะกำลังอ่านหนังสือเวลา 8 นาฬิกา วันพรุ่งนี้
หมายความว่า พรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกา ฉันกำลังอ่านหนัสืออยู่นะ ไม่เชื่อรอดูก็จะเห็น
At nine o’clock tomorrow, we will be working on farm.
พรุ่งนี้เวลา 9 นาฬิกา พวกเราจะกำลังทำงานในฟาร์ม
หมายความว่า พรุ่งนี้ตอนเช้า ถ้าคุณมาฟาร์มของเรา คุณก็จะเห็นพวกเรากำลังทำงานอยู่
At six oclock, we will be eating dinner with our granddad.
เวลา 6 นาฬิกา พวกเราจะกำลังกินข้าวกับปู่ของพวกเรา
หมายความว่า ปู่จะมาเยี่ยมเพื่อกินอาหารเย็นร่วมกัน เวลา 6 โมงวันนี้ พวกเรากำลังนั่งกินข้าวร่วมกัน


When we get to the room, we will be sleeping on the soft bed.
เมื่อเราไปถึงห้อง พวกเราก็จะกำลังนอนบนเตียงนุ่มๆ (ได้นอนบนเตียงนุ่ม)
หมายความว่า เมื่อเราถึงห้องเราก็จะได้นอน และการนอนก็นอนเป็นเวลานาน การทำอะไรที่นานๆฝรั่งเขาจะพูดว่ากำลังทำอยู่
แบบมีสองเหตุการณ์ ดู Time Line (เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นใช้ Future Continuous อีกเหตุการณ์หนึ่งใช้ Present Simple)
She will be waiting when you arrive.
หล่อนจะกำลังรอคอย เมื่อคุณมาถึง
หมายความว่า เมื่อคุณมาถึง คุณก็จะเห็นหล่อนกำลังรอคอยอยู่
I will be sleeping when my mom gets home.
ฉันจะกำลังนอนหลับอยู่ ตอนที่แม่มาถึง
หมายความว่า คืนนี้เมื่อแม่มาถึง ฉันก็กำลังนอนหลับอยู่บนเตียง

About the author

Sine