ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Gerunds หรอ -ing ไง

Written by Sine

Gerunds เป็นกริยาไม่แท้ (non-finite verbs) รูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการนำกริยามาเติม ing เพื่อทำให้คำกริยานั้นกลายเป็นคำนาม

แล้วเปลี่ยนทำไม? การเปลี่ยนจาก verbs ให้กลายเป็น gerunds ก็เพื่อทำหน้าที่เป็นคำนาม

เมื่เป็นคำนามแล้ว เราก็สามารถนำคำนั้นไปใช้เป็นประธานหรือกรรมของประโยคได้

เช่น

Watching TV is sometimes harmful.

การดูทีวีบางทีก็อันตราย

(watching เป็น gerund ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค)

Eating is my happiness.

การกินเนี่ยเป็นความสุขของฉัน

(Eating เป็น gerund ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค)

My hobby is painting.

งานอดิเรกของฉันคือ การวาดรูป

(painting เป็น gerund ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค)

I like listening to music.

ฉันชอบการฟังเพลง

(listening เป็น gerund ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค)

 

About the author

Sine