คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Help คำนี้ใช้ยังไง?

Written by Rhoda

Help + Verb infinitive (ช่วยทำอะไร)

Verb infinitive = Verbที่ไม่ผันอะไรเลย ถึงแม้ว่าจะเป็น tense ที่ไม่ใช่ present tense

เช่น He always helps do my homework. เขาช่วยฉันทำการบ้านอยู่บ่อยๆ

 

Help someone (to) do something (ช่วยใครทำอะไร)

เช่น    I’ve helped him hold the meeting. ฉันช่วยเขาจัดงานประชุม

 

Help ในสำนวน can’t help + Ving  (อดไม่ได้ / ทนไม่ได้)

helpในสำนวนนี้จะต้องตามด้วยกริยาเติม ing เสมอ 

เช่น    I can’t help asking him about his rumor. ฉันอดไม่ได้ที่จะถามเขาเรื่องข่าวลือ

About the author

Rhoda