บทความใหม่

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ทานยาหรือยัง ไปหาหมอหรือยังภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

การใช้ชีวิตประจำวันนั้นแน่นอนว่าเรามักจะพบเจอบ่อยๆ เวลาที่มักจะมีอากาศเปลี่ยน นอนบ้าน หนาวบ้าง...