บทสนทนาภาษาอังกฤษ

how far กับ how long ใช้ต่างกันอย่างไร

Written by Sine

วิธีใช้ how far กับ how long กันดีกว่า

How far = ไกลแค่ไหน

How long = นานแค่ไหน

How far จะใช้ถามเกี่ยวกับระยะทาง

How far is it from Bangkok to Chiang Mai? = จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ไกลแค่ไหน?

ตอบ ประมาณ 700 กิโล

How far do you live from here? = คุณพักอยู่ไกลจากที่นี่แค่ไหน?

ตอบ ประมาณ 2 กิโล

How long จะใช้ถามถึงระยะเวลา

How long does it take from Bangkok to Chiang Mai? = จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่นานแค่ไหน?

ตอบ ประมาณ 8 ชั่วโมง

How long will you be in Thailand? = คุณจะอยู่เมืองไทยนานแค่ไหน

ตอบ ประมาณ 5 วัน

ข้อควรจำ หากเราใช้ในรูปประโยคคำถาม ที่ไม่ใช่กริยา be เราจะต้องใช้กริยาช่วยเสมอ

(do/did, have/had, will, are/is ฯลฯ) เช่น

How far do you usually walk? I walk 5 kilometres. (Present Simple)

ปกติคุณเดินไกลแค่ไหน? ฉันเดินไกล 5 กิโลเมตร

How long did you wait? I waited 30 minutes. (Past Simple)

คุณรอมานานแค่ไหน? ฉันรอนาน 30 นาที

How far will you drive? (Future Simple)

คุณจะขับรถไกลแค่ไหน?

How long have you been living in Canada? (Present Perfect Continuous)

คุณอาศัยอยู่ในแคนาดามานานแค่ไหนแล้ว?

ไม่ยากเลยไม่ไหมล่ะ ต่อไปนี้จะถามเวลาหรือจะถามระยะทางก็รู้แล้วสินะว่าต้องใช้ How far หรือว่า How long

About the author

Sine