บทสนทนาภาษาอังกฤษ

How much / How many ใช้ต่างกันอย่างไร

Written by Sine

การใช้ How much และ How many

สองตัวนี้ค่อนข้างใช้ง่ายไม่สับสน จำไว้ง่ายๆว่า How much ถามปริมาณหรือราคา How many ถามจำนวนแต่ต้องจำโครงสร้างให้แม่นหน่อยเท่านั้นเอง

หลักการใช้ How much

ใช้ถามปริมาณ
โครงสร้าง How much + นามนับไม่ได้
How much money do you have?
ฮาว มัช มั๊นนิ ดุ ยุ แฮฝ (คุณมีเงินเท่าไหร่)
One baht.
วัน บาท (บาทเดียว)

How much sugar do you want?
ฮาว มัช ชู๊กะ ดุ ยุ ว็อนท (คุณต้องการน้ำตาลเยอะแค่ไหน)
Two kilos, please.
ทู คิโลส พลีส (สองกิโลครับ)

How much rice do you eat in the morning?
ฮาว มัช ไรซ ดุ ยุ อีท ทิน เดอะ ม๊อนิง (คุณกินข้าวเยอะแค่ไหนในตอนเช้า)
About three plates.
อะเบ้า ธรี เพลทส (ประมาณสามจาน)

How much milk do you drink a day?
ฮาว มัช มิลค ดุ ยุ ดริงค คะ เด (คุณดื่มนมเยอะแค่ไหนต่อวัน)
Three glasses.
ธรี แกล๊สเซ็ส (สามแก้ว)

How much water do you use?
ฮาว มัช ว๊อเทอะ ดุ ยุ ยูส (คุณใช้น้ำเยอะแค่ไหน)
Ten bottles.
เท็น บ๊อทเทิลส (สิบขวด)

ใช้ถาม ราคา
โครงสร้าง How much + is….?/ How much does…cost?
How much is it?
ฮาว มัช ชิส สิท (ราคาเท่าไหร่)
How much is that dog?
ฮาว มัช ชิส แด็ท ดอก(สุนัขตัวนั้นราคาเท่าไหร่)
How much does that dog cost?
ฮาว มัช ดัส แด็ท ดอก คอสท (สุนัขตัวนั้นราคาเท่าไหร่)

Six thousand baht.
ซิกส เธาเซิน บาท (หกพันบาท)

หลักการใช้ How many

ใช้ถามจำนวน
โครงสร้าง How many + นามพหูพจน์
How many sisters do you have?
ฮาว เม๊นนิ ซิสเตอส ดุ ยุ แฮฝ (คุณมีพี่สาวกี่คน)
I have two sisters.
อาย แฮฝ ทู ซิสเตอส (ผมมีพี่สาวสองคน)

How many oranges do you want?
ฮาว เม๊นนิ อ๊อรินเจส ดุ ยุ ว็อนท (คุณต้องการส้มกี่ผล)
I want ten oranges.
อาย ว็อน เท็น อ๊อรินเจส (ผมต้องการส้มสิบผล)

How many dogs are there?
ฮาว เม๊นนิ ดอกส สา แดร (มีสุนัขกี่ตัว)
There are two dogs.
แดร รา ทู ดอกส (มีสุนัขสองตัว)

How many tigers are there in the zoo?
ฮาว เม๊นนิ ไท๊เกอส สา แดร ริน เดอะ สู
This is one tiger.
แด ริส วัน ไท๊เกอะ (มี เสือ หนึ่งตัว)

About the author

Sine