ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

In On At ใช้ให้ถูกต้อง ต้องทำไง

Written by Sine

In On At ใช้ให้ถูกต้อง ต้องทำไง
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยสับสนกับการใช้ In หรือ On หรือว่า At ในการเขียนภาษาอังกฤษแล้ว ปัญหานี้จะหมดไปในบทความความนี้ จริงๆแล้ว In, On, At หรือในการไวยากรณ์เรียกว่าคำบุพบทนั่นเอง คนทั่วไปแล้วมักสับสนในการใช้อยู่เป็นประจำ และนำพามาซึ่งความไม่มั่นใจในการเขียน

วิธีการใช้ IN ON AT ที่ถูกต้องมีดังนี้
ในการใช้ in on at นั้นมีจุดประสงหลักๆเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงเรื่องของเวลา ช่วงเวลา หรือสถานที่

วิธีการใช้ IN ที่ถูกต้องมีดังนี้
ในการใช้ In จะใช้สำหรับการบอกช่วงของเวลาแบบไม่ได้ระบุแบบเจาะจง ซึ่งมักใช้กับ เดือน ฤดูและปี ตัวอย่างเช่น

in the summer I

n the autumn

In May

In 2017

วิธีการใช้ ON ที่ถูกต้องมีดังนี้
On นั้นมักถูกใช้กับวัน วันที่ วันสำคัญต่าง หรือแม้กระทั่งพื้นผิวเป็นต้นเช่น

On Monday,

On June 29

On my birthday

On the floor

วิธีการใช้ AT ที่ถูกต้องมีดังนี้
At นั้นถูกใช้เพื่อระบุแบบเจาะจงในเวลานั้นๆ สถานที่นั้นเช่น

At 2 p.m.

At lunchtime

At British Council

ข้อยกเว้น คำว่า Today, Tomorrow และ Yesterday มักไม่ใช่ in on at เข้ามาร่วม

สำหรับใครที่กำลังสงสัยหรือสับสนกับการใช้ in on at มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้ท่านสามารถเขียนหรือใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น

About the author

Sine