ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Infinitive, will/shall และ กริยาช่วยอื่น ๆ

Written by Sine

แน่นอนว่าเวลาที่เราพูดหรือเอ่ยถึงคำกริยาขึ้นมาเฉย ๆ ตามธรรมดาแล้วจำเป็นต้องมีบุพบ to และ ที่เรียกว่า Infinitive อย่างเช่น

to go

to come

to walk

แต่สำหรับในการแต่งประโยคที่ใช้กริยาช่วยหรือต้องใส่กริยาช่วยลงไปนั้น เราต้อง

1 เขียนประธานลงไป

2 เติมกริยาช่วย

3 เติม Infinitive โดยให้ตัดบุพบท to ออกเสียก่อน และไม่มีการเติม -s เมื่อประธานเป็นบุรุษที่สามเอกพจน์

เช่น

to go (ไป) ถ้าเป็นประโยค ก็อาจจะใช้ I must go. (ฉันต้องไป)

to walk (เดิน) ถ้าเป็นประโยค ก็อาจจะใช้ She must walk (เธอต้องเดิน)

ส่วน will/shall นั้น จะมีข้อสังเกตบางอย่างว่า

1 shall จะใช้งานคู่กับบุรุษหนึ่งเอกพจน์ และพหูพจน์ คือ I กับ We เท่านั้น ส่วน will จะใช้กับบุรุษอื่น ๆ และคำนามด้วย

2 เฉพาะคำว่า ought, have, has นั้นเวลาจะเติม infinitive ตามหลัง ได้ต้องตัดบุพบท to ออก เช่น

We ought to run. เราควรจะวิ่ง

You have to do your homework. คุณต้องทำการบ้านของคุณให้เสร็จ

About the author

Sine