ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

infinitives เป็น non-finite verbs (1)

Written by Sine

infinitives เป็น non-finite verbs อีกรูปแบบหนึ่ง โดยแยกออกไปอีก 2 แบบ คือ

1. infinitives with to คือ กริยาที่ใส่ to นำหน้า เพื่อทำให้กริยานั้นกลายเป็นคำนาม แต่บางครั้งก็ทำหน้าที่เป็น adjectives หรือ adverbs ได้ด้วย

 

To err is human; to forgive is divine.

การทำบาปเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ การให้อภัยเป็นสิ่งประเสริฐ

(to err และ to forgive เป็น infinitive with to

ทำหน้าที่ในฐานะคำนาม เป็นประธานของประโยค)

 

He wanted to know the whole truth.

เขาต้องการจะรู้ความจริงทั้งหมด

(to know เป็น infinitive with to ทำหน้าที่

ในฐานะคำนาม เป็นกรรมของประโยค)

 

This is the movie to watch.

นี่เป็นหนังที่จะต้องดู

(to watch เป็น infinitive with to ทำหน้าที่

ในฐานะ adjective ขยายคำนาม movie)

 

กริยาเหล่านี้ต้องตามด้วย infinitives with to ต้องอาศัยการจดจำเอา ใช้บ่อยๆ ก็จะจำได้ไปเอง

About the author

Sine