ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

infinitives เป็น non-finite verbs (2)

Written by Sine

2. infinitives without to หรือ bare infinitives คือ กริยาที่มีหน้าตาเหมือนกริยาปกติทุกอย่าง แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นกริยา ดูยาก ต้องสังเกตที่ ตำแหน่งและหน้าที่ของมัน โดยหลักๆ แล้วเราจะพบเห็นการใช้ bare infinitives ในกรณีดังนี้

  • bare infinitives ตามหลังกริยาช่วย เช่น can, could, may, might, must, should เป็นต้น

I can do it.

ฉันสามารถทำมันได้

(do ในที่นี้เป็น bare infinitives)

  • bare infinitives มักใช้กับกริยาเกี่ยวกับความรับรู้ เช่น see (เห็น), watch (ดู), hear (ได้ยิน), feel (รู้สึก), sense (สัมผัสได้) โดยจะใช้รูปประโยคแบบนี้

I feel it come.

ฉันรู้สึกได้ว่า มันมาแล้ว

(come ในที่นี้เป็น bare infinitives)

  • bare infinitives มักใช้คู่กับกริยาที่เกี่ยวกับการขออนุญาต ขอความช่วยเหลือ เช่น make, let, help, have

Tony  let Kate go.

โทนี่ปล่อยให้เคทไป

(go ในที่นี้เป็น bare infinitives)

  • bare infinitives ใช้ตามหลังสำนวน had better (แปลว่า ควรจะ…)

You had better leave now

คุณควรจะไปตอนนี้เลยนะ

(leave ในที่นี้เป็น bare infinitives)

About the author

Sine