Layout A (one post)

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ทำอะไรอยู่ประโยคง่ายๆแต่สามารถใช้ได้หลายแบบ

ในชีวิตประจำวันของเรา สำหรับภาษาไทยแล้วมักจะได้เห็นประโยคง่ายๆที่ใช้สำหรับในการสอบถามหลังจากประโยคทักทายเป็นต้นว่า ทำอะไรอยู่ สบายดีไหม ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง...

Layout A (slider)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ถ้าจะบอกว่า ว่าง ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอย่างไร

ก่อนหน้านี้เราเคยได้พูดถึงกรณีของการที่เราไปถามคนรอบข้างว่าเราต้องการจะนัดเขาให้ไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันด้วยกัน เราจะใช้คำถาม ถามเขาว่า Are you available …...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

พหูพจน์พิเศษ

ทราบกันดีว่า โดยปกติการทำคำนามเป็นพหูพจน์นั้น จะต้องเติม -s หรือ -es หรือ -ves แต่มีอีกหลายคำที่ไม่เป็นไปตามกฎนี้ เช่น เอกพจน์คำแปลพหูพจน์manผู้ชายmen...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ยาแต่ละชนิด ควรทานอย่างไร

แน่นอนว่า เวลาที่หมอสั่งในเรื่องของการทานยาแล้ว นอกจากจะมีการสั่งว่า ทานยากี่เม็ดแล้ว แน่นอนว่ายาแต่ละชนิด จะต้องมีความแตกต่างกับในการกิน ซึ่งคุณหมอก็มักจะบอกด้วยว่า ให้ทานก่อนหรือว่า ทานหลังอาหาร ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้น จะใช้คำว่า...

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Collective Noun นามที่บ่งถึงหมู่หรือกลุ่ม

Collective Noun เป็นคำนามอีกหนึ่งจำพวกที่มีการบ่งถึงหมู่หรือกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ช้างหนึ่งโขลง เป็นต้น เรียกว่า Collective Noun ซึ่งสำหรับในภาษาอังกฤษมีต่างกันเป็นจำนวนมาก เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ เช่นเดียวกับคำนามทั่ว ๆ ไป...

Layout A (comb with C)

Layout A (comb with D + slider)

เรื่องอื่นๆ

สนใจ/ไม่สนใจภาษาอังกฤษจะใช้ว่าอย่างไร

ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าชอบหรือไม่ชอบในภาษาอังกฤษว่าเวลาที่เราพูดถึงประโยคเหล่านั้นขึ้นมาเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำว่า “สนใจ” “ไม่สนใจ”...

Layout A (list)