Layout A

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เป็นฝี เป็นตะคริว จะบอกหมออย่างไร

อย่างที่เรามักจะบอกกันอยู่บ่อย ๆ ว่า การที่เราจะไปหาหมอนั้น ไม่ใช่แค่ปวดกับเจ็บป่วย แต่ยังมีอะไรอีกมากมาย และในวันนี้ เราจะมาบอกให้ฟังว่า มันยังมีเรื่องเกี่ยวกับ การเป็นฝี และ การเป็นตะคริว...

Layout B

Layout C

Layout E