Layout A

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

สำนวน 124 สำนวน ภาค 2

bored to death  เบื่อมาก You’ve got to be kidding คุณต้องล้อเล่นแน่ๆเลย sick and tired เบื่อระอา call it a day  เลิกงานเลิกทำบางสิ่ง Get on one’s nerves ทำให้เครียดรบกวน couch potato คนขี้เกียจ(มักเอาแต่นั่งดูทีวี) read one’s...

Layout B

Layout C

Layout E