คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Let กับ let’s ใช้ยังไง

Written by Rhoda

Let (v.)

 แปลว่า อนุญาต, ปล่อยให้, ปล่อยผ่านไป

โครงสร้างประโยค  Let + object (กรรม) + infinitive (V.1) 

ตัวอย่างประโยค

Let me help you. (ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะ

Let it go! ช่างมันเถอะ ,ปล่อยมันไป

Let it be ช่างมัน, อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด, ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้น

Let ยังหมายถึง สัญญาเช่า (lease) หรือ เช่า (rent) ด้วย เช่น “Wanted: Apartment to let” (ต้องการ: อพาร์ตเม้นต์สำหรับเช่า

Let’s

ย่อมาจาก Let us เป็นลักษณะการพูดเชิญชวนว่า “ …..กันเถอะ 

โครงสร้างประโยค  Let’s + Verb (infinitive)

ตัวอย่างประโยค

Let’s find something to drink.
ไปหาอะไรดื่มกันเถอะ

It’s getting dark. Let’s go home.
มันเริ่มจะมืดละ กลับบ้านกันเถอะ

Let’s play. เล่นกันเถอะ

Let’s run. วิ่งกันเถอะ

Let’s go ไปกันเถอะ

About the author

Rhoda