คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Let กับ let’s ใช้ยังไง

Rhoda
Written by Rhoda

Let (v.)

 แปลว่า อนุญาต, ปล่อยให้, ปล่อยผ่านไป

โครงสร้างประโยค  Let + object (กรรม) + infinitive (V.1) 

ตัวอย่างประโยค

Let me help you. (ให้ฉันช่วยคุณเถอะนะ

Let it go! ช่างมันเถอะ ,ปล่อยมันไป

Let it be ช่างมัน, อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด, ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้น

Let ยังหมายถึง สัญญาเช่า (lease) หรือ เช่า (rent) ด้วย เช่น “Wanted: Apartment to let” (ต้องการ: อพาร์ตเม้นต์สำหรับเช่า

Let’s

ย่อมาจาก Let us เป็นลักษณะการพูดเชิญชวนว่า “ …..กันเถอะ 

โครงสร้างประโยค  Let’s + Verb (infinitive)

ตัวอย่างประโยค

Let’s find something to drink.
ไปหาอะไรดื่มกันเถอะ

It’s getting dark. Let’s go home.
มันเริ่มจะมืดละ กลับบ้านกันเถอะ

Let’s play. เล่นกันเถอะ

Let’s run. วิ่งกันเถอะ

Let’s go ไปกันเถอะ

About the author

Rhoda

Rhoda