คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Material Noun สิ่งของที่เรานับไม่ได้

Written by Sine

Material Noun เป็นคำนามอีกหนึ่งจำพวกที่บ่งถึงสิ่งของที่เรานับไม่ได้ เช่น น้ำ เรานับน้ำไม่ได้ นอกจากจะตั้งหน่วยหรือมาตราขึ้นมาวัด เช่น น้ำหนึ่งแก้ว น้ำหนึ่งลิตร เป็นต้น ของอื่น ๆ ที่นับไม่ได้ก็มี เช่น น้ำมัน เหล้า และของอื่น ๆ นอกจากนี้ก็มีพวกแร่ธาตุและโลหะ เช่น เงิน ทองคำ ฯลฯ บางพวกก็เป็นผลิตผลจากสัตว์ เช่น เนื้อ นม เนย เนยแข็ง นอกจากนี้ก็มีพวกพืชทั้งที่ใช้เป็นอาหาร และใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น ข้าว (ซึ่งแม้จะวัดเป็นเม็ด ๆ ก็เป็นหน่วยเล็ก เลยถือว่าเป็นคำนามชนิดนี้) ในทำนองเดียวกัน ผมและทราย ก็เป็นคำนามชนิดนี้ เพราะมีหน่วยเล็กๆ

ส่วนพจน์ของ Material Noun คำจำพวกนี้มีแต่เอกพจน์ แต่เมื่อนับไม่ได้ก็ไม่ต้องมี a หรือ an นำหน้า สามารถใช้โดด ๆ เช่นนั้น แต่เวลากล่าวเฉพาะลงไป ต้องนำด้วย the มีบางทีใช้เป็นพหูพจน์ แต่แปลแตกต่างออกไป คือ แปลว่า “หลายชนิด” เช่น oils แปลว่า น้ำมันหลายชนิด

oilน้ำมัน
wineไวน์
butterเนย
milkนม
riceข้าว
waterน้ำ
goldทอง
hairผม
sandทราย
silverเงิน

About the author

Sine