ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

modal verb คืออะไร มีอะไรบ้าง

Written by Sine

modal verb คืออะไร

ก่อนอื่นมาดูความหมายกันก่อนนะครับ

verb คือ คำกริยา ซึ่งมีหน้าที่ในการแสดงการกระทำของประธานในประโยค เช่น

 • I swim fast. ฉันว่ายน้ำได้เร็ว ประธานคือ I กริยาคือ swim ส่วน fast เป็นคำกริยาวิเศษณ์

แต่บางครั้งในประโยคจะมีกริยาซ้อนกันสองตัว คือกริยาหลัก และกริยารอง ซึ่งเจ้าตัวกริยารองนี้เขาเรียกว่า “กริยาช่วย”  ซึ่งเราจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า helping verb  เช่น

 • I can swim. ฉันสามารถว่ายน้ำได้ กริยาหลักคือ swim กริยาช่วยคือ can

เปรียบเทียบประโยคต่อไปนี้

 • I can….  ฉันสามารถ  (สามารถอะไรล่ะ)
 • I swim…. ฉันว่ายน้ำ (อันนี้เข้าใจ)
 • I can swim. ฉันสามารถว่ายน้ำได้ (นี่ก็เป็นประโยคที่เคลียร์)

สังเกตได้ว่า คำว่า can ไม่สามารถใช้ตามลำพังได้ ต้องใช้ควบคู่กับกริยาหลักตัวอื่นๆ ในที่นี้คือ swim ซึ่งกริยาช่วยที่ไม่สามารถใช้ลำพังได้แบบนี้ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า “modal verb”

modal verb มีอะไรบ้าง

Modal verb มีหน้าตาดังต่อไปนี้ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

 •  can แคน สามารถ
 •   could คุด สามารถ
 •   may เม อาจจะ
 •   might ไมท อาจจะ
 •  will วิล จะ
 •   would วุด จะ
 •   shall แชล จะ
 •   should ชุด ควรจะ
 •   must มัสท ต้อง
 •   need นีด จำเป็น
 •   dare แด กล้า
 •   ought to ออท ทู ควรจะ
 •   used to ยูส ทู เคย

กริยาที่เป็น Modal Verb ส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นกริยาหลักได้ แต่มีบางคำที่เป็นได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วย ได้แก่ need  dare ภาษาไวยากรณ์เรียกสองคำนี้ว่า a semi-modal verb (กริยาช่วยกึ่ง modal)

I will do it tomorrow. ผมจะทำพรุ่งนี้ (ประโยคนี้สมบูรณ์ถูกต้อง) will ไปเสริม do
I will tomorrow. ผมจะพรุ่งนี้ (คุณจะอะไร) สื่อความไม่ได้

They may come today. พวกเราอาจจะไปวันนี้  (ประโยคสมบูรณ์) may ไปเสริม come
We may today. พวกเราอาจวันนี้  (อาจจะอะไร) สื่อความไม่ได้

You shall go now. คุณควรไปเดี๋ยวนี้ (ประโยคนี้สมบูรณ์ถูกต้อง) shall ไปเสริม go
You shall now.  คุณควรจะเดียวนี้ (ควรจะอะไร) ไม่สื่อความหมาย

About the author

Sine