ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Participles คืออะไร

Written by Sine

Participles เป็นรูปแบบสุดท้ายของ non-finite verbs ซึ่งก็มีการแบ่งเป็น 2 แบบเช่นกัน

1. present participles คือ กริยาเติม ing เพื่อทำหน้าที่เป็น adjectives

V. + ing = adjective

The ward seemed to be full of crying babies.

ตึกคนไข้ดูจะเต็มไปด้วยเด็กๆ ร้องไห้

(crying เป็น present participle ทำหน้าที่ในฐานะ adjective ขยายคำนาม babies)

I watched Mary dancing on the floor.

ฉันดูแมรี่เต้นรำอยู่บนฟลอร์

(dancing เป็น present participle ทำหน้าที่ในฐานะ adjective ขยายคำนาม Mary)

2. past participles คือ กริยาช่องที่ 3 sหรือกริยาเติม ed เพื่อทำหน้าที่เป็น adjectives

The hurt dog was taken to the animal hospital.

สุนัขที่บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลสัตว์

(hurt เป็น past participle ทำหน้าที่ในฐานะ adjective ขยายคำนาม dog)

Look at that washed car.

ดูรถที่ถูกล้างแล้วคันนั้นสิ

(washed เป็น past participle ทำหน้าที่ในฐานะ adjective ขยายคำนาม car)

About the author

Sine