เรื่องอื่นๆ

Parts of Speech ชนิดของคำ

Written by Sine

ชนิดของคำ หรือ Parts of Speech

หากเรามานั่งทำความรู้จักกับชนิดของคำในภาษาอักฤษ เราจะสามารถรู้ได้เลยว่า มันมีอยู่ด้วยกันทั้ง 8 ชนิด แต่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่า มันคืออะไร เราขอแนะนำกันแบบง่าย ๆ เลยคือ การจัดชนิดของคำในภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการบ่งบอกว่า คำแต่ละชนิดนั้น ทำหน้าที่อะไร และอย่างที่บอกไปว่า มันมีทั้งหมด 8 ชนิด เราไปดูกันเลยว่า มันมีอะไรบ้าง

1. คำนาม Noun (N.) คือ คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น ตำรวจ คุณครู หนู กระต่าย คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้น คือ Police Teacher Mouse Rabbit Computer etc.

Rabbit

2. คำสรรพนาม Pronoun (pro.) คือ คำที่ใช้เรียกแทนนาม หรือ เสมอนาม เช่น I You We They He She It one something someone somebody anything anyone anybody that this etc.

3. คำกริยา Verb (v.) กลุ่มนี้ จะเป็นคำที่ใช้บ่งบอกการกระทำ บอกอาการ การเป้นอยู่ของคำนาม และคำสรรพนาม เช่น be have stand sit sleep type look hear listen speak read write etc.

4. คำคุณศัพท์ Adjective (adj.) คำที่ใช้ในการขยายคำนาม หรือคำสรรพนาม เพื่อบ่งบอกว่าคำนามเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไร เล็ก ใหญ่ สั้น ยาว สวย หล่อ ดำ ขาว small big short long beautiful handsome etc.

Small Big

5. คำวิเศษณ์ Adverb (adv.) คำที่ใช้เพื่อทำการขยาย คำกริยา ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น fast slowly yesterday tomorrow today next last here etc.

6. คำบุพบท Preposition (prep.) คือ คำที่ใช้ในการเชื่อมคำต่าง ๆ ซึ่งก็อาจจะเชื่อมคำนามกับคำนาม คำนามกับคำกริยา เช่น in on under over behind by of at etc.

7. คำสันธาน Conjunction (conj.) คือ คำที่ใช้ เชื่อมคำ กลุ่มคำ หรือว่าเป็นประโยค เข้าด้วยกัน เช่น and but or so because since when however etc.

8. คำอุทาน Interjection (interj.) คือ คำที่ใช้แสดงอารมณ์ ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ ไม่สัมพันธ์กับคำอื่นเลย เช่น Oh Ah Eh Gosh Shit Oops etc.

Oh!

Credit : หนังสือ ฝึกแปลภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค โดย ภัทรวัฒน์ สุวรรณเทศ

About the author

Sine