ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Past participle  กริยาเติม ed

Written by Sine

 Past participle คือคำกริยาที่เติม ed ข้างท้าย เช่น  walked, played เป็นต้น คำจำพวก Past participle นี้ ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์เช่นกัน แต่มักจะมีความหมายกลับทาง คือเมื่อประกอบคำนามเข้าแล้วจะทำให้คำนามนั้นมีความหมายว่าเป็น “ผู้ถูกกระทำ” ตามปกติก็จะต้องเป็นกริยาที่ต้องการกรรม คือ สกรรมกริยาเท่านั้นเช่น

mixed Drink  เครื่องดื่มที่มีเหล้าหลายอย่างผสมแล้ว

extinguished candle เทียนที่ถูกเป่าให้ดับแล้ว 

married  man คนที่แต่งงานแล้ว

การเติม ed นั้นมีหลักอยู่ว่า

1  ถ้ากริยาลงท้ายด้วย e ให้เติม d ตัวเดียวเช่น change (เปลี่ยน) เป็น changed

2  ถ้าลงท้ายด้วย y  และ หน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม ed  เช่น marry (แต่งงาน) เป็น married

3  คำที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียว มีสระข้างหน้าตัวเดียว ให้เติมพยัญชนะหลังนั้นซ้ำลงไปเสียก่อนที่จะเติม ed  เช่น beg (ขอร้อง) เป็น begged

แต่มีกริยาไม่ต่ำกว่า 200 ตัวที่เรียกว่า “กริยาที่ไม่เป็นไปตามกฎ”  Irregular verbs กริยาพวกนี้เวลาเป็น Past participle จะใช้เติม ed ตามกฎปกติไม่ได้ แต่ต้องแปลงรูปไปเป็นอย่างอื่น และนี่คือตัวอย่างสำหรับกริยาที่ให้ไว้ สำหรับ Past participle ที่ไม่เป็นไปตามกฎดังนี้

 

Verb

Past participle

run

run

sleep

slept

swim

swum

sit

sat

see

seen

steal

stolen

dig

dug

set

set

teach

taught

fly

flown

eat

eaten

write

writen

forget

forgotten

go

gone

know

known

find

found

ring

rung

pay

paid

buy

bought

 

ตัวอย่างจำพวก Past participle ที่ไม่เป็นไปตามกฎเช่น

a known man คนที่เป็นที่รู้จักกันมาก 

a written word คำที่ใช้เขียนไม่ใช่สำหรับพูดออกมา

a stolen book หนังสือที่ถูกขโมยไป 

นอกจากนี้เรายังอาจจะเอาคำอื่น เช่น คำนาม คำคุณศัพท์ หรือกริยาวิเศษณ์มาเติมไว้ข้างหน้าได้ด้วย เช่น

well-done word คำพูดที่พูดได้ดี

moth-eaten cloth ผ้าที่มีแมลงกิน

grown-up boy เด็กที่โตมากแล้ว

well-paid job งานที่ได้เงินเดือนสูง

a well-written book หนังสือที่เขียนได้ดี  สนุก

About the author

Sine