ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Past Perfect Continuous Tense มันคืออะไร ใช้อย่างไร

Written by Sine

หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense คล้ายกับ สอง Tense ที่ผ่านมา คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 2 เหตุการณ์

 

Past Perfect Continuous Tense (Tense อดีตสมบูรณ์กำลังทำ)

Past พาสท= อดีต

Perfect เพอเฟ็คท = สมบูรณ์

Continuous คอนทินิวอัส = ต่อเนื่อง

Past Perfect Continuous Tense หมายถึง เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วมาระยะเวลาหนึ่ง และจะดำเนินต่อเนื่องไปอีก

โครงสร้าง
I,He, She, It, A cat,           had          been         waiting
You, We, They, Cats

หลักการใช้

ใช้บอกเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วมีอีกเหตุการณ์เข้ามาแทรกกลางคัน

หมายความว่ามันมีสองเหตุการณ์ (สอง Tense ) และต้องใช้ตามนี้ คือ

เหตุการณ์ที่เกิดก่อนและกำลังเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง (ใช้ Past Perfect Continuous Tense)
เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง (ใช้ Past Simple Tense)
**** ให้นักเรียนท่องว่า พาส เพอเฟ็ค คอน (past perfect con) เกินก่อน พาสซิม (past sim) เกิดหลัง

(เป็นครั้งที่ 3 ที่ past simple เป็นพระรองเพราะเกิดหลัง จึงสรุปได้ว่า ถ้ามีสองเหตุการณ์ในอดีตเมื่อไหร่ past simple ต้องเกิดหลังเท่านั้น)

ประโยคบอกเล่า
I had been waiting for the train for three hours before it arrived at the station.
ฉันได้รอคอยรถไฟเป็นเวลา(ตั้ง) 3 ชั่วโมง (นะ) ก่อนที่มันจะมาถึงสถานี
When the police arrived, we had been sleeping for five hours.
เมื่อตำรวจมาถึง พวกเราได้นอนหลับไปแล้ว (ตั้ง) ห้าชั่วโมง(แน่ะ)
We had been walking for one hour when we saw a small bird.
พวกเราได้เดิน (ตั้ง) 1 ชั่วโมง (แน่ะ) ตอนที่พวกเราเห็นนกตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง (แสดงว่านกหายาก)
Jim had been reading my book for thirty minutes before he returned it to me.
จิมได้เอาหนังสือฉันไปอ่าน (ตั้ง) 30 นาที ก่อนที่เขาจะคืนฉัน (คนซื้อกลับไม่ได้อ่านก่อน)
She had been swimming for two hours when the shark came.
หล่อนได้ว่ายน้ำเล่น(ตั้ง) 2 ชั่วโมง ตอนที่ฉลามมา (นานมากเลย ปกติแค่ 5 นาทีมันก็โผล่แล้ว)
They had been playing football for four hours when it started to rain.
พวกเขาได้เล่นฟุตบอล (ตั้ง) 4 ชั่วโมง ก่อนที่ฝนเริ่มตก (วันนี้เล่นได้นาน ปกติไม่เกินชั่วโมงก็ตกแล้ว)

About the author

Sine