ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

“Past Perfect Tense” Tense น่าปวดหัวแต่เราก็ต้องรู้จัก

Written by Sine

หลักการใช้ Past Perfect Tense หรือ Past Perfect Simple เป็นอีกหนึ่งตัวที่สร้างความปวดหัวให้กับผู้เรียน เพราะว่าเป็นอีกหนึ่ง Tense ที่มีสองเหตุการณ์มาพ่วงกัน และสองเหตุการณ์ก็ใช้ Tense ต่างกันอีกด้วย แต่ก็ไม่ยากเกินไปครับ ถ้าสร้างความเข้าใจกับมันดีๆ

Past Perfect Tense คือ
Past Perfect Tense (Tense อดีตสมบูรณ์)

Past พาสท= อดีต

Perfect เพอเฟ็คท = สมบูรณ์

Past Perfect Tense

คำว่าสมบูรณ์ใน Tense นี้หมายความว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจบลงไปแล้ว หรือสิ้นสุดแล้วอย่างสิ้นเชิง ต่างกับ Present Perfect Tense ซี่งกล่าวถึงเหตุที่ดำเนินมาถึงปัจจุบันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต (ถ้าไม่เข้าใจอ่านทวนอีกรอบ ถ้าไม่เข้าใจอีกเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่าง และจินตนาการตามแล้วกัน)

โครงสร้าง Past Perfect Tense (ประโยคบอกเล่า)
I,He, She, It, A cat,                                                 had                                 gone
You, We, They, Cats                                               had                                 gone

*** ประธานทุกตัวใช้โครงสร้างเดียวกันเลย

หลักการใช้ Past Perfect Tense
ใช้บอกเหตุการณ์ในอดีตที่สิ้นสุดไปแล้ว ก่อนจะมีอีกเหตุการณ์เข้ามาแทรกทีหลัง
หมายความว่ามันมีสองเหตุการณ์ (คล้าย past continuous) มักจะมีการใช้ before มาร่วมกับประโยค และต้องใช้ตามนี้ คือ

เหตุการณ์ที่เกิดก่อน (ใช้ Past Perfect Tense)
เหตุการณ์ที่เกิดทีหลัง (ใช้ Past Simple Tense)
**** ให้นักเรียนท่องว่า พาสเพอ (past per) เกิดก่อน พาสซิม (past sim) เกิดหลัง

(เป็นครั้งที่ 2 ที่ past simple เป็นพระรองเพราะเกิดหลัง)

ตัวอย่างแนวข้อสอบ
The train………………..when we………………. to the station.

a. has left, get b. had left, had got

c. left, had got d. had left, got

ใจความของประโยคข้างบนคือว่า ” รถไฟออกไป ตอนที่เราไปถึงสถานี “

ทีนี้ก็ต้องถามตัวเองแล้วว่า ระหว่าง รถไฟออกไป กับ เราไปถึงสถานี เหตุการณ์ไหนเกิดก่อน คำตอบต้องเป็นรถไฟออกไปก่อนใช่ไหมเอ่ย แล้วเราก็มาใส่สูตรเข้าไป พาสเพอ (past per) เกิดก่อน พาสซิม (past sim) เกิดหลัง
a. has left (ผิด present perfect), get (ผิด present simple)

b. had left (ถูกต้อง เกิดก่อน past per) , had got (ผิด อันนี้ past per)

c. left (ผิด past simple), had got (ถูกต้อง past per)

d. had left (ถูกต้อง เกิดก่อน past per), got (ถูกต้อง past per)

เฉลยข้อ d. ” รถไฟออกไปก่อนแล้ว ตอนที่เราไปถึงสถานี “

ลองมาดูตัวอย่างกันเลยครับ ตามสูตรที่บอก พาสเพอ (past per) เกิดก่อน พาสซิม (past sim) เกิดหลังI had eaten a pizza before I went to bed.
ฉันได้กินพิซซ่า ก่อนที่ฉันเข้านอน (กินก่อน )

John called me after I had left.
จอห์นโทรหาฉัน หลังจากที่ฉันได้ออกจากบ้านแล้ว (ฉันออกจากบ้านก่อน)

John had called me by the time I left. (by the time แปลว่า ก่อน)
จอห์นได้โทรหาฉัน ก่อนที่ฉันออกจากบ้าน (จอห์นโทรหาก่อน)

When we reached the cinema, all people had gone home.
เมือเราไปถึงโรงหนัง คนได้กลับบ้านหมดแล้ว (คนกลับบ้านก่อน)

All people had gone home when we reached the cinema.
คนได้กลับบ้านหมดแล้ว เมือเราไปถึงโรงหนัง (คนกลับบ้านก่อน)

We reached the cinema after all people had gone home.
เราไปถึงโรงหนัง หลังจากคนกลับบ้านหมดแล้ว (คนกลับบ้านก่อน)

We had reached the cinema before all people went home.
เราได้ไปถึงโรงหนัง ก่อนคนกลับบ้าน (ไปถึงโรงหนังก่อน)

He had studied English before he moved to England?
เขาได้เรียนภาษาอังกฤษ ก่อนเขาย้ายไปอังกฤษ (เรียนก่อน)

They had had dinner before they did homework.
พวกเขาได้เขากินข้าว ก่อนพวกเขาทำการบ้าน (กินก่อน) –อย่างนะว่าทำไมมี had สองตัว ตัวที่หนึ่งเป็นกริยาช่วย ตัวที่สองเป็นกริยาแท้แปลว่ากิน

About the author

Sine