เรื่องอื่นๆ

Personal Pronoun หรือ บุรุษสรรพนาม คืออะไร

Written by Sine

สำหรับหลายคน ที่ยังไม่รู้ว่า Personal Pronoun หรือ บุรุษสรรพนาม คืออะไร บทความนี้ เราจะมีมาแนะนำให้ได้รู้กัน

Personal Pronoun หรือ บุรุษสรรพนาม เป็น คำที่ใช้แทนคำนามได้ ซึ่งเรียกว่า “สรรพนาม” (Pronoun) ในที่นี้เราจะรู้ไว้เฉพาะ “บุรุษสรรพนาม” ก่อน คือ


เอกพจน์

พหูพจน์

บุรุษที่หนึ่ง (First Person)

I ฉัน ผม

we เรา

บุรุษที่สอง (Second Person)

you คุณ ท่าน

you พวกคุณ

บุรุษที่สาม (Third Person)
he เขา (ชาย)
she เธอ หล่อน
it มัน (สัตว์และสิ่งของ)

They พวกเขา

บุรุษ (Person) หมายถึง บุคคล คนที่พูดเรียกว่าเป็นบุรุษที่หนึ่ง คนที่ที่ผู้พูดพูดด้วย ถือว่าเป็น บุรุษที่สอง ส่วน คน หรือสัตว์ หรือสิ่งของที่ผู้พูดพูดถึง เรียกว่า บุรุษที่สาม

พจน์ของสรรพนาม สรรพนามก็มีพจน์เหมือนกัน แบ่งเป็นเอกพจน์และพหูพจน์

หน้าที่ของสรรพนาม สรรพนามทำหน้าที่ได้เหมือนคำนามทุกประการ แต่อาจต้องมีการเปลี่ยนรูปเวลาใช้เป็นประธานของกริยาในประโยค สำหรับสรรพนามที่เป็นพหูพจน์ และสรรพนามเอกพจน์เฉพาะ I กับ You ให้เติมกริยาลงตามหลังทันที เช่น

ฉันพูด I speak.

คุณวิ่ง You run.

เราเดิน We walk

แต่สำหรับสรรพนามที่เป็นบุรุษที่สาม เอกพจน์ คือ He, She, It กริยาที่ตามหลัง ต้องเติม -s เช่น

เขานอนหลับ He sleeps.

หล่อนมา She comes.

หมาเห่า A dog barks.

About the author

Sine