ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Pronouns (คำสรรพนาม) คืออะไร

Written by Sine

คำสรรพนามหรือภาษาอัักฤษใช้คำว่า pronouns คือ คำที่ใช้เรียกแทนคำนาม หรือใช้พูดถึงคำนาม ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ เพื่อให้การสื่อสารสะดวกขึ้น กระชับ และง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

Cat (แมว) ก็ใช้ it (มัน)

Mary (แมรี่) ก็ใช้ she (เธอ)

teenagers (แก๊งค์วัยรุ่น) ก็ใช้  they (พวกเขา)

ลองดูว่า ถ้าเราพูดหรืเขียนโดยไม่ใช้ pronouns เลย ใช้แต่คำนามชีวิตจะเป็นอย่างไร

นับดูซิว่า มีกี่ สุนัข แล้วธรรมชาติในการสื่อสารจริงๆในชีวิตคนเราไม่ว่าจะภาษาพูดหรือเขียนก็ตาม ไม่มีใครใช้อย่างนี้ แต่เพื่อความราบรืื่นสละสลวยเราจะใช้สรรพนามแทนดังนี้

ที่บ้านของฉันมีสุนัขหนึ่งตัว มันเป็นพันธุ์บอมเมอร์เรเนียน มันมี 3 สี เป็นตัวเมีย มันน่ารักและขี้อ้อนมาก ฉันรักมันมาก

ในภาษาอังกฤษก็มีการใช้ pronouns แทนคำนามเช่นกัน โดย pronouns มีด้วยกันหลายประเภท โดยในภาษาอังกฤษจะสามารถใช้ได้แบบนี้

I have a cat at my home. It is Pomeranian. It has 3 colors. It’s cute and clingy. I love it so much.

แต่ทั้งนี้ pronouns มักจะถูกใช้แทนคำนามที่เราเคยกล่าวถึงไปแล้ว เราจะไม่พูดคำนามนั้นซ้ำๆ อีก จึงใช้ pronouns แทน หรือใช้ pronouns ในกรณีที่เรารู้กันอยู่กับผู้ฟังว่า คำนามที่ใช้ pronouns มาแทนว่านั้นคืออะไร

About the author

Sine