บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Serve กับ Deserve สมน้ำหน้า กับ สมควรแล้ว 

Written by Sine

Serve กับ Deserve สมน้ำหน้า กับ สมควรแล้ว 

ในบางครั้งเวลาที่เราเจอใครก็ตามหรือคนที่เรารักประสบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยแน่นอนว่า บางครั้งก็อาจจะเป็นในกรณีที่เราเตือนแล้ว บอกให้เขาฟังแล้ว แต่เขาก็ยังเลือกที่จะปฏิบัติตามที่เขาจะทำซึ่งมันอาจจะส่งผลร้ายกลับมา หรือเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับคนที่เราไม่ชอบเราก็อาจจะใช้คำว่า สมน้ำหน้า ซึ่งมักจะเกิดกับกรณีที่เราบอกแล้วเตือนแล้วแต่เขาไม่ฟัง การใช้คำนี้ก็ดูจะเป็นคำที่เหมาะสมที่สุด อีกในกรณีหนึ่งที่เราเห็นใครคนใดคนหนึ่งทำสิ่งที่มันจะเกิดผลดีกับคนคนนั้น แน่นอนว่าเราจะใช้คำว่าสมควรแล้ว 

ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นจะใช้คำว่า Serve กับ Deserve เพื่อบอกว่ามันสมควรแล้วที่เขาหรือเธอต้องเจอเรื่องแบบนั้น โดย 2 คำนี้ จะใช้ในรูปแบบประโยคที่ต่างกัน แต่ก็มีความหมายแบบเดียวกันเป๊ะ

serve

It serve + คน + right
สมน้ำหน้า… แล้ว

It serve you right.
อิท เซิร์ฟวซ ยู ไรทฺ
สมน้ำหน้าเธอแล้ว

It serve + คน + right if + เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ประโยค)
ก็สมแล้วที่… จะ…

It serves  you right if you are dumped.
อิท เซิร์ฟวซ ยู ไรทฺ อิฟ ยู อาร์ ดัมพฺทฺ
ก็สมควรแล้วถ้านายจะโดนทิ้ง 

It serve + คน + right to + การกระทำที่เขาได้รับ (คำกริยา)
ก็สมควรแล้วที่… จะ…

It serve you right to be dumped.
อิท เซิร์ฟวซ ยู ไรทฺ ทู บี ดัมพฺทฺ
ก็สมควรแล้วที่โดนทิ้ง (ก็เธอแย่งเขาไปจากฉัน)

deserve

…deserve it…
มันสมควรกับ… แล้ว 

Billy passed the exams with good grades.
บิลลี่ พาสทฺ ธิ อิกแซมซฺ’ วิธ กูด เกรดซฺ
บิลลี่สอบผ่านด้วยคะแนนดี๊ดี

He deserve it.
ฮี ดิ’เซิร์ฟวซ อิท
มันก็สมควรกับเขาแล้วเนาะ 

…deserve + สิ่งที่ได้รับ (คำนาม)
สมแล้วที่ …จะ ได้รับ 

Billy deseved all good grades.
บิลลี่ ดิ’เซิร์ฟวซ ออล กูด เกรดซฺ
สมควรแล้วที่บิลลี่จะได้เกรดดีทุกตัว 

…deserve to + การกระทำที่เขาได้รับ (คำกริยา)
สมควรที่จะได้ … แล้ว 

Billy deserves to get good greades.
บิลลี่ ดิ’เซิร์ฟวซ ทู เก็ท กูด เกรดซฺ
บิลลี่สมควรที่จะได้เกรดดี ๆ อยู่แล้ว

About the author

Sine