เรื่องอื่นๆ

Simple Sentence ประโยคความเดียว

Written by Sine

Simple Sentence ประโยคความเดียว คือ ประโยคที่มีใจความเดียว ซึ่งหมายถึงว่า ในประโยคนี้ จะมี ประธาน และ มีกริยา เพียงตัวเดียว ซึ่งตัวอย่างประโยคความเดียวจะมีรูปแบบดังนี้

1. ประธาน + กริยาที่ไม่ต้องการกรรม

Train + arrives on time.

รถไฟมาถึงตรงเวลา

2. ประธาน + กริยา to be / linking verb + ส่วนเติมเต็ม

Sammy is very beautiful.

แซมมี่สวยมาก

3. ประธาน + กริยาที่ต้องการกรรม + กรรม

Nancy eats hamburger.

แนนซี่กินแฮมเบอร์เกอร์

4. ประธาน + กริยาที่ต้องการกรรม + กรรมรอง + กรรมตรง

Daddy gives me a car.

พ่อให้รถแก่ฉัน

5. ประธาน + กริยาที่ต้องการกรรม + กรรมตรง + to/for + กรรมรอง

Daddy gives a car to me.

พ่อให้รถแก่ฉัน

6. ประธาน + กริยาที่ต้องการกรรม + กรรมตรง + ส่วนขยายกรรม

Walking in the Bangkok makes me very tired.

การเดินในกรุงเทพทำให้ฉันเหนื่อยมาก

About the author

Sine