คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

So แปลว่าอะไรได้บ้าง

Written by Rhoda

So far, So good

ทุกอย่างเป็นไปได้ดีจนบัดนี้

Ex. A : How is the new job going?

งานใหม่เป็นอย่างไรบ้าง

B : So far, so good.

เท่าที่ผ่านมาก็ดีนะ

 

So far

ไกลมาก

Ex. My house is so far away from the airport.

บ้านของฉันอยู่ไกลจากสนามบินมาก

 

So far

จนบัดนี้

Ex. I haven’t met him so far.

ฉันยังไม่เจอเขาเลยนถึงบัดนี้

 

So

มาก

Ex. You are so beautiful tonight.

คืนนี้คุณ สวย มาก

 

So

เช่นนั้น

Ex. A : He will love you forever, Jane.

เขาจะรักเธอตลอดไปเจน

B : I hope so.

ฉัน ก็หวัง เช่นนั้น

 

So

ดังนั้น

Ex. It starts to rain so we stop playing football.

ฝนเริ่มตก ดังนั้นพวกเราจึงหยุดเล่นฟุตบอล

 

So

ก็เลย,จึง,ฉะนั้น

Ex. I’m hungry, so I’m gonna eat.

ฉันหิว ฉันก็เลยจะกิน

 

So

จัง

He’s so cool. 

เค้าเท่จัง

 

So

แล้วไง

So what? 

แล้วไงต่อ

 

So

ถ้าอย่างนั้นงั้น

Ex. So, let’s get to the point. 

งั้นเราเข้าประเด็นเลย

 

So

เพื่อจะได้

Ex. Please turn on the lights so that we can see.

ช่วยเปิดไฟหน่อยเพื่อเราจะได้มองเห็น

 

So

งั้นๆ

Ex. That movie was so-so.  

หนังเรื่องนั้นงั้นๆ

 

So

อย่างนั้น

Ex. Is that so? 

มันเป็นอย่างนั้นเหรอจริงเหรอ

So

อย่างนี้

Ex. Just do it like so.

แค่ทำอย่างนี้

 

So

เป็นต้นและอื่นๆฯลฯ

Ex. I like to play team sports such as basketball, football, soccer, and so on.

ฉันชอบเล่นกีฬาที่มีทีมเช่นบาสเกตบอล อเมริกันฟุตบล ฟุทบอล เป็นต้น

About the author

Rhoda