ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Suffix เติมส่วนท้ายให้สมบูรณ์

Written by Sine

ก่อนหน้านี้ เรามีการพูดถึง Prefix กันไปแล้ว ว่ามันจะทำหน้าที่ ให้การเติมข้างหน้า เพื่อช่วยให้คำ ๆ มีความหมายที่เปลี่ยนไป หรือมีความสมบูรณ์มากขึน ซึ่งในวันนี้ เราจะมาพูดถึง Suffix ซึ่ง ทำหน้าที่ คล้าย ๆ Prefix แต่ว่า Suffix จะได้ตำแหน่งหลัง เอาล่ะ ไปรู้จักกันเลยว่า เจ้า Suffix นี้ จะทำหน้าที่อย่างไรบ้าง

Suffix

Suffix หรือที่เราเรียกกันว่า ปัจจัย ทำหน้าที่เติมท้ายคำให้ความหมายของคำสมบูรณ์ขึ้นและบ่งบอกหน้าที่ของคำคำนั้น มาดูการแบ่งประเภทการใช้ Suffix กันค่ะ


Noun Suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำนาม (-ship, -ee, -ness, -dom, -hood, -al, -er/-or, -tion) เช่น

friendship = ความเป็นเพื่อน
employee = ลูกจ้าง
happiness = ความสุข
kingdom = ราชอาณาจักร
childhood = วัยเด็ก
arrival = การมาถึง
writer = นักเขียน
population = ประชากร


Verb Suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำกริยา (-ate, -en,-ise/ize, -ify) เช่น

activate = กระตุ้น
quicken = ทำให้เร็วขึ้น
realize = ตระหนัก
identify = แสดงตัว


Adjective Suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นคำคุณศัพท์ (-able/ible, -al, -en, -ful, -ish, -less, -ly, -ous) เช่น

flexible = ที่ยืดหยุ่นได้
formal = อย่างเป็นทางการ
golden = ทำด้วยทอง
useful = มีประโยชน์
British = เกี่ยวกับอังกฤษ
useless =ไร้ประโยชน์
daily = รายวัน
famous = ที่มีชื่อเสียง


Adverb Suffix คือ suffix ที่เติมแล้วทำให้คำนั้นเป็นกริยาวิเศษณ์ (-ly, -ward, -wise) เช่น

easily = อย่างง่ายดาย
upwards = ขึ้นไปทางเหนือ
clockwise = ตามเข็มนาฬิกา

About the author

Sine