บทสนทนาภาษาอังกฤษ

“Taking a Taxi” เรียกแท็กซี่ ยังไงดี

Written by Sine

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ “Taking a Taxi”

we can separate the situation of taking a taxi into 3 parts.
First is calling to reserve a taxi by phone.
Second, calling a taxi in a general situation and third, conversing with the driver.

เราสามารถแบ่งสถานการณ์ของการเรียกแท็กซี่ออกเป็น 3 ส่วน

1.เรียกแท็กซี่โดยการโทรศัพท์
2.เรียกในสถานการณ์ทั่วไป
3.การสนทนาระหว่างผู้โดยสารกับผู้ขับขี่

To call for a taxi by phone, you can dial the taxi company.
When the operator picks up your call, you may hear the greeting.

สำหรับการเรียกแท็กซี่ด้วยการโทรศัพท์ เมื่อเราโทรไปที่บริษัทแท็กซี่เราจะได้ยินคำทักทายตามปกติว่า Good Morning, Quick Taxi, can I help you? แปลว่า สวัสดีตอนเช้า ควิกแท็กซี่ มีอะไรให้รับใช้ ครับ/ค่ะ

Taking a Taxi = การเรียกใช้บริการรถแท็กซี่

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ “Taking a taxi”

Next, you can tell them that you need a taxi to go somewhere.
For example:
จากนั้นคุณก็แค่พูดว่าคุณต้องการเรียกแท็กซี่มีตัวอย่างการเรียกดังนี้

“May I have a taxi so Silom Road at 6.00a.m.?”
ฉันอยากขอแท็กซี่ไปสีลมตอน 6.00 โมงเช้า

“Can I book a taxi to Silom Road at 6.00a.m.?”
ฉันจะขอจองแท็กซี่ไปสีลมตอน 6.00 โมงเช้าได้ไหม ครับ/ค่ะ
(คำว่า Book แปลว่า จอง คำว่า Book คำนี้ไม่ได้แปลว่าหนังสือ ซึ่งเป็นคำนามในที่นี้เป็นคำกิริยา แปลว่า จอง)

“I’d like a taxi immediately/as soon as possible to go to silom Road please.”
ฉันอยากได้แท็กซี่ด่วนเพื่อไปสีลมหน่อย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

Immediately แปลว่า ทันทีทันใด
As soon as possible แปลว่า เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Next is calling a taxi in a general situation. If you are staying at a hotel and would like to ask a hotel employee to organize a taxi for you.
You can ask the receptionist.

ต่อไปเป็นการเรียกแท็กซี่ในสถานการณ์ทั่วไป ถ้าคุณอยู่ในโรงแรมและคุณต้องการให้พนักงานของโรงแรมจัดการเรียกแท็กซี่ให้คุณ คุณสามารถแจ้งกับพนักงานต้อนรับว่า Could you organize a taxi for me for this evening please? I need to be picked up at 7p.m. to the theater. แปลว่า คุณช่วยจัดแท็กซี่สำหรับผมเย็นนี้ได้ไหม ผมต้องการให้มารับตอน 1 ทุ่ม เพื่อไปโรงละคร

 

มีโครงสร้างง่ายๆ ในการใช้ ดังนี้

Could you organize / book a taxi to take me to
+
สถานที่
+
at เวลาที่ต้องการ

If you want to ask the doorman or porter to hail a taxi for you.
ถ้าคุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าประตูเรียกแท็กซี่ให้คุณ คุณก็พูดได้ดังนี้

Excuse me, could you hail/get a taxi for me please?
ขอโทษครับ/ค่ะ คุณช่วยเรียกแท็กซี่ให้หน่อยได้ไหมครับ/ค่ะ

About the author

Sine