ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Tense รูปแบบของคำกริยาที่บอกเวลา 

Written by Sine

Tense คือรูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำในภาษาอังกฤษ การกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน ในภาษาอังกฤษ มี 12 Tense ด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้ 3 หมวด คือ 

1 ปัจจุบันกาล  Present Tense
2 อนาคตกาล  Future Tense
3  อดีตกาล  Past Tense

ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึง ทั้ง ปัจจุบันกาล  Present tense, อนาคตกาล Future Tense, และ อดีตกาล  Past Tense ในรูปแบบของ Simple

1  Present simple tense (S + V.1)
หมายถึงการปัจจุบันหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ บ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ เช่น พระอาทิตย์ขึ้น เวลาสร้างประโยคเราต้องเอา Infinitive ตัด to ออก แล้วเติมเข้าข้างหลังประธาน จะเติม -s หรือไม่ก็แล้วแต่กดที่เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นดังในตัวอย่าง เช่น 

We go to school.  เราไปเรียนหนังสือ 
(คือตามปกติเราก็ไปอยู่เสมอเสมอ ไม่บ่งถึงว่าไป หรือไม่ไปในวันใด เวลาใด)

The tree has green leaves. ต้นไม้มีใบสีเขียว
(ไม่บ่งเวลาว่าเมื่อใดใบไม้จึงเขียว)

2  Future simple tense (S + will,shall + V.1)
หมายถึงอนาคต วิธีทำคือเอากริยาช่วย will หรือ shall ตามหลังประธาน แล้วเอา Infinitive เติมข้างหลังโดยตัด to เสีย เช่น 

We shall go to the market tomorrow.  เราจะไปตลาดพรุ่งนี้

He will come here this afternoon.  เขาจะมาที่นี่ในตอนบ่ายวันนี้

3  Past simple tense (S + V.2) 
คือการกล่าวถึงสิ่งที่ปรากฏขึ้น หรือเป็นไปในอดีตกาล แต่บัดนี้อาการเช่นนั้นไม่มีแล้ว เช่น 

We played football yesterday.  เราเล่นฟุตบอลเมื่อวานนี้

He walked to school yesterday.  เขาเดินไปโรงเรียนเมื่อวานนี้ 

About the author

Sine