ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Tense หรือ กาลเวลา ที่มีทั้งหมด 12 Tenses

Written by Sine

Tense หรือ กาลเวลา ที่มีทั้งหมด 12 Tenses ในภาษาอังกฤษนั้น เป็นตัวโครงสร้างของ Grammar หรือ ไวยกรณ์ เพื่อสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ ให้ผู้พูด และ ผู้ฟังที่ทำการสื่อสารกันนั้น รับรู้ว่า ประโยคที่จะพูดคุยกันต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อไหร่ตอนไหน ซึ่ง แน่นอน เจ้า 12 Tenses นี้ จะช่วยคุณได้ดีอย่างมาก

Past Simple

โครงสร้าง: S. + V.2
ตัวอย่างประโยค:

 • I ate pizza yesterday. — ฉันทานพิซซ่าเมื่อวานนี้

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตและจบไปแล้ว

Present Simple

โครงสร้าง: S. + V.1(s/es)
ตัวอย่างประโยค:

 • I eat pizza regularly. _- ฉันทานพิซซ่าเป็นประจำ _
 • Bangkok is in Thailand. — กรุงเทพฯ อยู่ในประเทศไทย
 • Math class begins today at 9 AM. — คาบเรียนวิชาคณิตเริ่มวันนี้ในเวลา 9 โมงเช้า

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ, สิ่งที่เป็นความจริง, เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ที่กำหนดไว้แล้ว

Future Simple

โครงสร้าง: S. + will + V.1
ตัวอย่างประโยค:

 • I will eat pizza tomorrow. — ฉันจะทานพิซซ่าในวันพรุ่งนี้
 • หรือจะแทน will ด้วย is/am/are + going to ก็ได้ มีความหมายเหมือนกัน
  I am going to eat pizza tomorrow. — ฉันจะทานพิซซ่าในวันพรุ่งนี้

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ระบุเวลา

Past Continuous

โครงสร้าง: S. + was/were + V.ing
ตัวอย่างประโยค:

 • I was eating pizza when you arrived. — ฉันกำลังทานพิซซ่าในขณะที่คุณมา

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและถูกแทรกโดยอีกเหตุการณ์หนึ่ง

Present Continuous

โครงสร้าง: S. + is/am/are + V.ing
ตัวอย่างประโยค:

 • I am eating pizza right now. — ฉันกำลังทานพิซซ่าในตอนนี้

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ในขณะที่กำลังพูดอยู่

Future Continuous

โครงสร้าง: S. + will + be + V.ing
ตัวอย่างประโยค:

 • I will be eating pizza at 8 PM. — ฉันจะกำลังทานพิซซ่าตอน 2 ทุ่ม
 • I will be watching T.V. when you arrive. — ฉันจะดูทีวีอยู่ตอนที่คุณมา

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่ระบุไว้, เหตุการณ์ในอนาคตที่ถูกแทรกโดยอีกเหตุการณ์หนึ่ง

Past Perfect

โครงสร้าง: S. + had + V.3
ตัวอย่างประโยค:

 • I had already eaten pizza when you arrived.— ฉันทานพิซซ่าหมดไปแล้วตอนคุณมา
 • I had never been to London before last January. — ฉันไม่เคยไปลอนดอนเลยก่อนเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่จบไปแล้ว ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่สอง

Present Perfect

โครงสร้าง: S. + has/have + V.3
ตัวอย่างประโยค:

 • I have already eaten pizza. — ฉันทานพิซซ่าหมดไปแล้ว (และตอนนี้กำลังนั่งจ้องกล่องพิซซ่าเปล่าๆ อยู่)
 • I have been to London. — ฉันเคยไปลอนดอน (เคยเกิดขึ้นในอดีต ตอนนี้อยู่ไทย)
 • He has learned how to drive. — เข้าเรียนรู้วิธีการขับรถ (ตอนนี้ขับเป็นแล้ว)
 • He has not arrived yet. — เขายังมาไม่ถึง (ตอนนี้นั่งรออยู่)

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ไม่เจาะจงเวลา ที่เกิดขึ้นก่อนปัจจุบัน, การเล่าประสบการณ์, ความสำเร็จ, เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่คาดไว้ว่าจะเกิดขึ้น

Future Perfect

โครงสร้าง: S. + will + have + V.3
ตัวอย่างประโยค:

 • I will have _already eaten pizza by the time you arrive. — ฉันจะทานพิซซ่าหมดตอนเวลาที่คุณมา (ตอนนี้ไม่ได้กิน)
 • หรือจะแทน will ด้วย is/am/are + going to ก็ได้ มีความหมายเหมือนกัน
  I am going to have been here for 3 days by the time he come back. — ฉันจะอยู่ที่นี้เป็นเวลา 3 วันในตอนที่คุณกลับมา (ตอนนี้อยู่ที่นี่)

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง โดยเหตุการณ์แรกต้องเสร็จก่อนเหตุการณ์สอง, เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่และจะเสร็จในอนาคตก่อนเหตุการณ์ที่สองจะเกิด

Past Perfect Continuous

(ภาพคล้าย Past Perfect แต่วิธีใช้ต่างกัน)

โครงสร้าง: S. + had + been + V.ing
ตัวอย่างประโยค:

 • I had been eating pizza for 2 hours when you arrived. — ฉันทานพิซซ่ามา 2 ชั่วโมงตอนที่คุณมา
 • He failed the test because he had not been paying attention in class. — เขาเคยสอบตกเพราะเขาไม่ตั้งใจเรียนในคาบเรียน

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง, สาเหตุของเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

Present Perfect Continuous

(ภาพคล้าย Present Perfect แต่วิธีใช้ต่างกัน)

โครงสร้าง: S. + has/have + been + V.ing
ตัวอย่างประโยค:

 • I have been eating pizza for 2 hours. — ฉันทานพิซซ่ามา 2 ชั่วโมงแล้ว

ใช้ใน: เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาหนึ่งจนมาถึงปัจจุบัน และตอนนี้อาจจะเสร็จหรือยังไม่เสร็จก็ได้

Future Perfect Continuous

(ภาพคล้าย Future Perfect แต่วิธีใช้ต่างกัน)

โครงสร้าง: S. + will + have + been + V.ing
ตัวอย่างประโยค:

 • I will have been eating pizza for 2 hours when you arrive. — ฉันจะทานพิซซ่าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงตอนคุณมาถึง

ใช้ใน: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ได้ทั้งอดีตและอนาคต) ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดในอนาคต และเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สอง เหตุการณ์ที่หนึ่งอาจจบหรือยังไม่จบก็ได้

About the author

Sine