ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

The เป็น article ที่ต้องใช้นำหน้าเครื่องดนตรี

Written by Sine

การที่เราจะพูดถึงเครื่องดนตรีสักชิ้น ไม่ว่าจะเป็น เราเล่นดนตรีอะไร หรือ ใครเล่นดนตรีอะไร จะต้องนำหน้าเครื่องดนตรีด้วย The เสมอ เราไปลองดูเลยดีกว่า ว่า เราจะต้องใช้ article “the” อย่างไร

ตัวอย่าง

About the author

Sine