ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

The เป็น article ที่ใช้ที่ใช้นำหน้า กลุ่มคน

Sine
Written by Sine

การทำหน้าที่ของ the มีมากมายหลายอย่าง เช่นเดียวกับครั้งนี้ ที่ the จะทำหน้าที่อยู่ด้านหน้าของ adjective เช่น รวย, จน, สวย, หล่อ ก็จะหมายถึง กลุ่มคนที่มีลักษณะอย่างนั้น กลุ่มคนสวย, กลุ่มคนรวย, กลุ่มคนจน ฯลฯ ก็จะกลายเป็นคำนามพหูพจน์ไปเช่นกัน แต่ไม่ต้องเติม s เพราะ คำว่า รวย, จน, สวย, หล่อนั้น ไม่ได้เป็นคำนาม ดังนั้น ก็จะได้

ตัวอย่าง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

The เป็น article ที่ใช้ที่ใช้นำหน้า นามสกุล

Sine
Written by Sine

ถ้าเราใส่ the นำหน้านามสกุล จะเป็นการหมายถึง คนในตระกูลนั้น และเมื่อหมายถึงคนทั้งตระกูล แสดงว่า คำนามนั้นจะกลายเป็นพหูพจน์ไปโดยปริยาย ดังนั้น อย่าลืมใส่ s ตามท้ายนามสกุล

ตัวอย่าง

About the author

Sine

Sine