ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

The ใช้นำหน้าสถานที่นอกวัตถุประสงค์

Written by Sine

อ่านหัวข้อแล้วหลาย ๆ คน คงจะงง งั้นเราจะมาอธิบายให้ฟัง เวลาเราจะพูดว่าเราจะไปที่ไหนสักแห่ง ถ้าเราไปที่นั้นเพื่อไปทำกิจกรรมตามปกติของสถานที่นั้น ก็ไม่ต้องใส่ article ใดๆ เช่น ไปโรงเรียน (school) ถ้าไปเรียนก็ไม่ต้องใส่อะไรนำหน้า school แต่ถ้าไปโรงเรียนเพื่อกิจกรรมอื่น เช่น อาจจะไปพบครู ไปจ่ายค่าเทอม ไปหาเพื่อน ให้ใส่ the เพื่อให้ผู้ฟังรู้ว่าไปยังสถานที่นั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

 

About the author

Sine