บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Travelling by plane คำศัพท์ต่าง ๆ ในการเดินทาง ทางเครื่องบิน

Written by Sine

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ “Travelling by plane”

When you go to the airport you will see a “terminal building”, which is usually separated into “Departures” or “Arrivals”, “Domestic” or “International”.

เวลาที่เราไปสนามบินเราจะเห็น Terminal building = อาคารสนามบิน ซึ่งแบ่งเป็น Departures = ขาออก, Arrivals = ขาเข้า, Domestic = การเดินทางภายในประเทศ และ international = การเดินทางระหว่างประเทศ

When you have to travel abroad by plane, you must have a “Ticket” and a “Passport”.

สิ่งสำคัญเวลาจะขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศก็คือ Airplane Ticket = ตั๋วเครื่องบิน และ Passport = หนังสือเดินทาง

When you arrive at the airport, you have to go to “Check-in” at the check-in counter according to the information stated on the ticket.
The information should include “Flight Number”, “Destination”, and “Boarding Time”.

ตั๋วของเราจะบอกถึง Flight Number = เลขเที่ยวบิน, Destination = จุดหมาย, Boarding Time = เวลาขึ้นเครื่อง เมื่อเราไปถึงสนามบินเราต้องเอาตั๋วของเราไปทำการ

At this check-in counter, you can load “luggage” that you don’t want to carry on the plane.

After you finish checking-in, you will get a “Boarding Pass”.
Next, you can go to the immigration counter to have your passport and immigration form checked.

After that, you can walk to the “Gate” where your plane is waiting.

เราสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางที่เราไม่ต้องการถือขึ้นเครื่องได้ที่เคาท์เตอร์เช็คอิน เจ้าหน้าที่จะให้ Boarding Pass = บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน, จากนั้นเราก็ต้องผ่านวิธีการ Immigration = การตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทาง จากนั้นเราก็มุ่งหน้าไปที่ Gate = ประตูที่จะขึ้นเครื่องบิน ตามหมายเลขที่ระบุไว้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
Airplane, Plane แปลว่า เครื่องบิน
Airport แปลว่า สนามบิน
Terminal แปลว่า อาคารผู้โดยสาร
Departure แปลว่า ขาออก
Arrival แปลว่า ขาเข้า
Air Ticket / Ticket แปลว่า ตั๋วเครื่องบิน
Flight แปลว่า เที่ยวบิน
Boarding Time แปลว่า เวลาขึ้นเครื่อง
Check-in แปลว่า ลงทะเบียนขึ้นเครื่อง
Luggage แปลว่า กระเป๋าเดินทาง
Passport แปลว่า หนังสือเดินทาง
Boarding Pass แปลว่า บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
Immigration Officer แปลว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
Gate แปลว่า ประตูขึ้นเครื่อง

About the author

Sine