บทสนทนาภาษาอังกฤษ

What time is it now? กี่โมงแล้วนะ

Written by Sine

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ “What time is it now?”

Sounds great! First of all, the question is “What’s the time?” or “What time is it now?”.
ทั้งสองประโยคนี้ แปลว่า
What’s the time? = เวลาอะไร
What time is it now? = ตอนนี้กี่โมงแล้ว

What time is it now? = ตอนนี้กี่โมงแล้ว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ “What time is it now?”

The answer might be “It’s ten o’clock”.
O’clock is abbreviated from the phrase “of the clock” and is use to tell time at each hour.
สมมุติว่าเป็นเวลา 10 โมง ก็ตอบว่า “It’s ten o’clock” = สิบโมงตรง คำว่า “O’clock” ย่อมาจาก “of the clock”

It’s quarter past ten. = เวลาสิบโมงสอบห้า แปลตรงตัว คือ สิบห้านาทีหลังสิบโมง
It’s half past ten. = เวลาสิบโมงครึ่ง แปลตรงตัว คือ ครึ่งชั่วโมงหลังสิบโมง
It’s quarter to eleven. = เวลาสิบโมงสี่สิบห้า แปลตรงตัว คือ อีกสิบห้านาทีจะถึงสิบเอ็ดโมง

การบอกเวลาเเบบนี้เป็นแบบที่ค่อนข้างเป็นทางการนิยมใช้กันในแถบประเทศอังกฤษ

What time is it now? = ตอนนี้กี่โมงแล้ว

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ “What time is it now?”

Yes, there is an easier way to tell the time, which is just saying the number of minutes.
สำนวนการบอกเวลาอีกอย่างหนึ่งคือ การบอกเลขเวลา เช่น
It’s ten fifteen. แปลว่า เป็นเวลาสิบโมงสิบห้า
It’s ten thirty. แปลว่า เป็นเวลาสิบโมงครึ่ง
It’s ten forty-five. แปลว่า เป็นเวลาสิบโมงสี่สิบห้า

Just before deadline – time, stress or rush concept.

If you are a shop owner or a caretaker of public area like the Temple and people come to ask you “What time does the temple open to the public?”.
You can tell them the time that the shop or temple is open to the public.
However, if the shop or temple is already closed, you have to answer “Sorry, we are closed.”
ถ้าเราเป็นเจ้าของร้าน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานที่ทำการต่างๆ เช่น วัด แล้วมีคนเข้ามาถามว่า “What time does the temple open to the public?” วัดเปิดให้เข้าไปได้กี่โมง เราสามารถตอบไปตามเวลาเปิด-ปิด เช่น “We close at 12.30” = เราปิดเวลา 12.30 นาที แต่ถ้าปิดแล้วเราต้องตอบว่า “Sorry we are closed.” = เสียใจ ค่ะ/ครับ เราปิดแล้ว ที่สำคัญ Closed ต้องเติม ed

About the author

Sine