บทสนทนาภาษาอังกฤษ

Where Were You Born? – คุณเกิดที่ไหน?

Written by Sine

อยากรู้ ถามว่า”คุณเกิดที่ไหน?” ภาษาอังกฤษพูดยังไง? [Where Were You Born?] = คุณเกิดที่ไหน?[khun keout thi hnai])

“คุณเกิดที่ไหน=Where were you born?” ใช้ตอนไหน? สามารถใช้ในหลายๆสถานการณ์ที่มีการถามสถานที่เกิดของคนนั้นๆ เช่น
1) การกรอกเอกสารราชการ
2) การกรอกใบสมัครงาน
3) การตอบคำสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์
4) การให้สัมภาษณ์ต่อหน้าผู้สัมภาษณ์
5) การพูดคุยถามไถ่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำความรู้จัก

ถามได้ด้วยประโยคนี้ครับ:-  “คุณเกิดที่ไหน=Where were you born?”

ก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่จำเป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องใช้มันให้เป็นครับ

กรณีคำถามที่ว่า Where were you born?” นั้น คำถามจะหมายถึง ประเทศ เมือง จังหวัด แต่ถ้าจะตอบให้ละเอียด อาจจะตอบตั้งแต่โรงพยาบาลที่เกิด ตามด้วยอำเภอหรือเป็นจังหวัดก็ได้ครับ

ประโยคภาษาอังกฤษมีอยู่ประโยคเดียวที่ผมนำมาตีแตกกันวันนี้ครับ คือ

Where were you born? ซึ่งแปลว่า เกิดคุณที่ไหน นั้นถ้าเราจะเติมคำว่า Please ต่อท้ายประโยคเข้าไปด้วยก็จะดูมีเสน่ห์ขึ้นครับ ดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) Where were you born, please?
English pronunciation (คำอ่าน) แวร์ เวอร์ ยู บอร์น พลีส
Translation (แปล) คุณเกิดที่ไหนคะ/ครับ
Thai pronunciation (คำอ่าน) khun keout thi hnai
Tense (รูปกาล) Past perfect (passive voice)
Rule (กฏ) was, were + v. participle (ช่อง 3)

ประโยคคำถามนี้จะใช้เป็นรูปอดีตกาลสมบูรณ์เสมอ were born ใช้กับ you, we, they ส่วน was born ใช้กับ I, he, she และ it ครับ

ประโยคคำตอบ คือ

I was born in BKK.
ไอ วอส บอร์น อิน แบงค์คอค
ฉันเกิดที่กรุงเทพฯ

เราเพียงเปลี่ยนแปลงประโยคโดยใช้ศัพท์ที่เป็นสถานที่ๆเกิดใส่ลงไปแทนคำเดิมคือ BKKครับ เช่น

Where was I born?
แวร์ วอส ไอ บอร์น
ฉันเกิดที่ไหน

I was born in London.
ไอ วอส บอร์น อิน ลอนดอน
ฉันเกิดที่ลอนดอน


Where was she born?
แวร์ วอส ชี บอร์น
หล่อนเกิดที่ไหน

She was born in France.
ชี วอส บอร์น อิน ฟรานซ์
หล่อนเกิดที่ประเทศฝรั่งเศส


Where was he born?แวร์ วอส ฮี บอร์น
เขาเกิดที่ไหน

He was born in Khonkaen.
ฮี วอส บอร์น อิน ขอนแก่น
เขาเกิดที่ขอนแก่น


Where were they born?
แวร์ เวอร์ เดย์ บอร์น
พวกเขาเกิดที่ไหน

They were born in India.
เธย์ วอส บอร์น อิน อินเดีย
พวกเขาเกิดที่อินเดีย


เติมคำว่า “Please” ต่อท้ายประโยคด้วยก็ดีครับ เพื่อให้แลดูสุภาพมากกว่าถามแบบห้วนๆครับ

ไม่ว่าจะเกิดในประเทศ ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือโรงพยาบาล ท่านสามารถนำคำศัพท์ของสถานที่นั้นๆใส่แทนลงไปแทนที่…ได้เลยครับ

Where were you born?

I was born in (…………..)


Vocabulary
Pronunciation
Translate to English
BKK. แบงค์คอก กรุงเทพฯ
Where แวร์ ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)
Born บอร์น เกิด
France ฟร้านซ์ ประเทศฝรั่งเศส(ทวีปยุโรป)
he ฮี เขา(ผู้ชาย)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
In อิน ใน
India อินเดีย ประเทศอินเดีย(ทวีปเอเชีย)
Khonkaen ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น(ภาคอีสานของไทย)
London ลอนดอน กรุงลอนดอน(เมืองหลวงประเทศอังกฤษ)
She ชี หล่อน เธอ
They เดย์ มันทั้งหลาย
Was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
Were เวอร์ เป็น อยู่ คือ(past ของ am/are)
Where แวร์ ที่ไหน ในที่ซึ่ง สถานที่(ที่ไม่รู้จัก)

About the author

Sine