Music

Fashion

Latest Stories

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เวลาโดนหมอสั่งเลิก หรือสั่งงด จะมีประโยคว่าอย่างไร

แน่นอนว่าเวลาที่เราไปหาหมอนั้น เราจะต้องโดนคำสั่งต่าง ๆ จากหมอ หรือเป็นการขอให้เราเลิก หรืองด...

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

หมอสั่งให้ออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษจะออกมาประมาณไหน

บางครั้งหลังจากที่เราไปหาหมอแล้ว นอกจากหมอจะส่งให้พักผ่อน คุณหมอก็อาจจะสั่งให้เราทำอย่างอื่นด้วย...

/* ]]> */