Music

Fashion

Latest Stories

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ทานยาหรือยัง ไปหาหมอหรือยังภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

การใช้ชีวิตประจำวันนั้นแน่นอนว่าเรามักจะพบเจอบ่อยๆ เวลาที่มักจะมีอากาศเปลี่ยน นอนบ้าน หนาวบ้าง...

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เม้าส์ (เขาว่ากันว่า / ได้ยินมาว่า / รู้มั้ยว่า?)

การใช้ชีวิตประจำวันบางครั้งการที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆมาจากคนอื่นแล้วอยากที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังต่...