บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การบอกเวลา เป็นสิ่งที่สำคัญ

Written by Sine

ประโยคที่ใช้ในการบอกเวลา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิต ซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ เรามั่นใจว่า การบอกเวลา หรือถามหาเวลา เป็นเรื่องที่สำคัญจริง ๆ เราจึงนำ วิธีการถามต่าง ๆ มาในวันนี้

1. What time is it?

ตอนนี้กี่โมงแล้ว ครับ/คะ

2. It’s one o’clock a.m.

ตอนนี้ตีหนึ่ง

3. It’s 4:50 a.m.

ตอนนี้ ตีสี่ห้าสิบนาที

4. It’s 9:27 a.m.

ตอนนี้เก้าโมงยี่สิบเจ็ดนาที

5. It’s Noon

ตอนนี้เที่ยง

6. It’s 2:30 p.m.

ตอนนี้ บ่ายสองโมงครึ่ง

7. It’s five o’clock p.m.

ตอนนี้ห้าโมงเย็น

8. It’s 8:25 p.m.

ตอนนี้สองทุ่มยี่สิบห้านาที

9. It’s 11:50 p.m.

ตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบนาที

10. It’s Midnight

ตอนนี้เที่ยงคืน

11. It’s half past one a.m.

ตอนนี้ตีหนึ่งครึ่ง

12. It’s a quarter past four a.m.

ตอนนี้ตีสี่สิบห้านาที

13. It’s a quarter to 9 a.m.

อีกสิบห้านาทีเก้าโมงเช้า

14. It’s 10 to noon

อีกสิบนาทีเที่ยง

15. It’s 20 till 3 p.m.

อีกยี่สิบนาทีบ่ายสาม

16. It’s five to 8 p.m.

อีกห้านาทีสองทุ่ม

17. Dawn

ตอนเช้ามืด

18. Morning

ตอนเช้า

19. Afternoon

ตอนบ่าย

20. Evening

ตอนเย็น

21. Dusk

ตอนหัวค่ำ

22. Night

ฅอนกลางคืน

23. Late at night

ตอนดึก

About the author

Sine