ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

การใช้ Present Perfect Continuous Tense มันถูกใช้เน้นย้ำเพื่อความต่อเนื่อง

Written by Sine

Present Perfect Continuous Tense (Tense ปัจจุบันสมบูรณ์กำลังทำ)

Present เพร๊เซินท= ปัจจุบัน

Perfect เพอเฟ็คท = สมบูรณ์

Continuous คอนทินิวอัส = ต่อเนื่อง

หลักการใช้

ใช้เหมือนกับ present perfect tense ข้อที่ 1 เท่านั้น (เหตการณ์ที่เกิดในอดีต ดำเนินมาถึงปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต) ทุกประการ แต่เป็นการเน้นว่าทำต่อเนื่อง
กริยาที่นำมาเติม ing ให้อ้างอิง present continuous tense ทุกประการเหมือนกัน
ตัวอย่าง เปรียบเทียบระหว่าง present perfect กับ present perfect continuous เพื่อให้เห็นความแตกต่าง
He’s worked in the garden since 8 o’clock.
เขาทำงานในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้า (อาจจะทำบ้าง นั่งพักบ้าง แต่ว่าเริ่มทำตั้งแต่ 8 โมง)
He’s been working in the garden since 8 o’clock.
เขาทำงานในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้า (ทำแบบไม่หยุดพักเลย ตั้งแต่ 8 โมงเรื่อยมา แบบว่าขยันมากๆ)

It has rained for three hours.
ฝนตกเป็นเวลา 3 ชั่วโมง (ประโยคนี้เป็นแบบธรรมดา ไม่เน้น)
It has been raining for three hours.
ฝนตกเป็นเวลา 3 ชั่วโมง (ประโยคนี้ผู้เขียนอยากให้เห็นภาพว่า ฝนตกแบบไม่ขาดสายต่อเนื่องมาจนบัดนี้)

A boy has played football since 3 o’clock.
เด็กชายเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 3 โมง (เล่นไป พักไปถ้าเหนื่อย)
A boy has been playing football since 3 o’clock.
เด็กชายเล่นฟุตบอลตั้งแต่ 3 โมง (วิ่งอยู่ในสนามตลอด เหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย)

I’ve read this book for two hours.
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้สองชั่วโมงแล้ว (อ่านไป กินกาแฟไป ปวดฉี่ก็ไปห้องน้ำ)
I’ve been reading this book for two hours.
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้สองชั่วโมงแล้ว (อ่านอย่างเดียวไม่วางมือไปทำอย่างอื่นเลย แบบว่าสนุกจนวางไม่ลง)

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วคงเข้าใจนะครับว่าความแตกต่างคือ ถ้าใช้ Present Perfect Continuous Tense หมายความว่า ทำแบบไม่หยุดพักนั่นเอง (ที่จริงอาจพักบ้างก็ได้ แต่คนเขียนเขาต้องการเน้นแค่นั้นเอง)

About the author

Sine