คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างของคำว่า SELL – SALE – SALES

Written by Rhoda

Sell (V.) = ขาย

Ex. I plan to sell my car soon.

ฉันวางแผนจะขายรถของฉันในเร็วๆนี้

 

Sale (N.) = การขาย, ลดราคา

Ex.There’s a sale at your favorite bookstore.

ร้านหนังสือโปรดของเธอมีการลดราคาอยู่

 

Sales (Adj.) = เกี่ยวกับการขาย

* Sale เป็นได้ทั้งพหูพจน์ของ sale และเป็นได้ทั้ง Adj.

Ex. We need to make more sales.

เราต้องการทำยอดขายให้ได้มากกว่านี้

 

Sales Department เรียกสั้นๆว่า Sales

Ex. She works in sales.

เธอทำงานอยู่ฝ่ายขาย

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

On Sale = ลดราคา

For Sale = สำหรับขาย

For Rent = ให้เช่า

Clearance Sale = ลดล้างสต๊อก

About the author

Rhoda