ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ความแตกต่างระหว่าง No-Not-Non-None

Written by Rhoda

No

เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า  ไม่

เช่น .   We have no water left. 

พวกเราไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย

 

Not

เป็น กริยาวิเศษณ์ใช้วางไว้หลังกริยาช่วยในประโยคปฏิเสธ

เช่น .  It is not quite cold outside.

มันไม่ค่อยจะหนาวเท่าไหร่

 

Non

เอาไว้เติมหน้าคำอื่นเพื่อเปลี่ยนความหมายของคำ

เช่น .  The college has English class for non-native speakers.

วิทยาลัยนี้มีสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ

(คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา)

 

None

เป็นคำสรรพนาม ใช้แทนคำนามไม่เฉพาะ 

หมายความว่า ไม่มีเลย ไม่มีอะไรเลย

เช่น .  None of my children is a doctor.

ไม่มีลูกของฉันคนไหนเลยที่เป็นหมอ

About the author

Rhoda