คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำที่มักอ่านปิด ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

Live อ่านว่า ลีฟ/ลิฟ

แปลว่า   ใช้ชีวิต

Ex. I live on the main street. 

ฉันอาศัยอยู่บนถนนสายหลัก

 

Live อ่านว่า ไลฟ์

แปลว่า  ถ่ายทอดสด 

Ex. Her facebook channel was live an hour ago. 

ช่อง Facebook ของเธอพึ่งถ่ายทอดสดชั่วโมงที่แล้ว

 

Life อ่านว่า ไลฟ์

แปลว่า   ชีวิต

Ex. I live my life the way I want. 

ฉันใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ

 

Lives อ่านว่า ไลฟส์

แปลว่า   ชีวิต(หลายชีวิต

Ex. We live our lives to the fullest.

เราใช้ชีวิตของพวกเราอย่างเต็มที่

About the author

Rhoda