บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ช่างมันเถอะ ถ้าจะพูดกับชาวต่างชาติ จะใช้คำไหน

Written by Sine

วิธีการตอบรับการขอโทษนั้นเรามั่นใจว่ามีหลากหลายรูปแบบใดแบบหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคนไทยพูดกันโดยเสมอ นอกจากคำว่าไม่เป็นไรแล้ว นั่นก็คือคำว่า ช่างมันเถอะ ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นก็มีคำว่าช่างมันเถอะอยู่เหมือนกัน ซึ่งก็สามารถพูดได้ดังนี้

Forget about it 
ฟอร์เก็ท’ อะเบาทฺ’ อิท

Forget it 
ฟอร์เก็ท’ อิท

I dropped your book in water. I’m sorry.
ไอ ดรอพทฺ ยัวร์ บุค อิน วอ’เทอร์ ไอมฺ ซอ’รี่ 
ฉันทำหนังสือของคนตกน้ำขอโทษนะ

I’ll dry it. Don’t worry.
ไอล์ ไดร อิท โดนทฺ เวอร์รี
ฉันจะเป่าให้แห้งไม่ต้องห่วง

It’s okay. 
Forget about it.
อิทซฺ โอ’เค ฟอร์เกท’ อะเบาทฺ’ อิท
ไม่เป็นไรหรอก
ช่างมันเถอะ

Your boyfriend misunderstood us.
ยัวร์ บอยเฟรนดฺ’ มิสอันเดอร์สทูด’ อัส
แฟนคุณเข้าใจเราผิดแล้ว

I’m so sorry. 
I’ll  explain to him.
ไอมฺ ซอ’รี่ 
ไอล์ อิคซฺ’เพลน ทู ฮิม
ผมขอโทษนะ
ผมจะอธิบายเขาเอง

Never mind. Forget it.
เนฟ’เวอร์ ไมนฺดฺ ฟอร์เกท’ อิท 
ไม่เป็นไร ช่างเถอะ 

About the author

Sine