ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ทำความรู้จักกับ verb to be (ภาคอดีต)

Written by Sine

ถ้าจะพูดถึงสถานะของการเป็น, อยู่, คือในอดีต อารมณ์ประมาณว่า ในอดีตเราเคยอยู่ที่ไหน เราเคยเป็นอะไร ก็เปลี่ยนมาใช้รูปอดีตของ verb to be ซึ่งมีอยู่ 2 ตัวคือ was และ were

About the author

Sine