คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ใช้ขอโทษอย่างจริงใจ

Written by Rhoda

I’m sorry, I didn’t mean to hurt your feelings.

ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณเสียความรู้สึกจริงๆ

 

It’s totally my fault.

มันล้วนเป็นความผิดของฉันเอง

 

I’m sorry if I offended you.

ฉันขอโทษ ฉันทำให้เธอเสียความรู้สึก

I shouldn’t have said that.

ฉันไม่น่าพูดแบบนั้นไปเลย

It was an accident. I didn’t do it on purpose.

มันเป็นอุบัติเหตุ ฉันไม่ได้ตั้งใจทำมันจริงๆ

(มันเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้น)

About the author

Rhoda