คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประโยคที่ใช้พูดว่า “ไม่เป็นไร”

Written by Rhoda

ไม่เป็นไรใช้ตอบรับการขอบคุณ

 •  You are welcome.

ยินดีค่ะ/ครับ (ประโยคนี้ใช้ได้เสมอ ถ้ามีคน Thank you มาก็ยิงประโยคนี้ได้เลย)

 •  No problem./ Not a problem.

ไม่ใช่ปัญหา/ไม่มีปัญหา

 • Any time.

ไม่เป็นไรได้ทุกเมื่อ

 • Not at all.

ไม่เป็นปัญหาเลย

 • Don’t mention it.

ไม่ต้องขอบคุณหรอก เรื่องเล็กน้อย

 • It’s alright./ That’s alright.

ไม่เป็นไร แค่เรื่องเล็กน้อยน่า

 • Glad to help.

ยินดีช่วยอยู่แล้ว (อันนี้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความกระตือรื้อร้นในการช่วยเหลือ)

 • Thank you.

คำนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน Thank you. มา เราก็ Thank you. กลับ

 

ไม่เป็นไรใช้ตอบรับคำขอโทษ

 • No worries.

ไม่ต้องห่วง ไม่มีอะไรต้องกังวล

 • It’s fine.

มันไม่เป็นไร

 • No problem.

ไม่เป็นปัญหา

 • It’s okay.

มันโอเค ไม่เป็นไรเลย

 • Don’t mention it.

ไม่ต้องพูดถึงมัน

 • Don’t worry about it.

อย่ากังวลถึงมันเลย

 

ไม่เป็นไรใช้ตอบรับว่ายังสบายดีอยู่เมื่อประสบเหตุเล็กน้อย

 • I’m alright.

ฉันไม่เป็นไร ยังสบายดี

 • I’m OK.

ฉันไม่เป็นไร

About the author

Rhoda